Veien til fremtiden: Energi

Morgendagens energibransje kommer til å kreve fleksible løsninger som kan behandle store datamengder på en mer effektiv måte. CGI bygger derfor en helt ny plattform som vil gjøre det enklere å utvikle nye tjenester og funksjoner etter hvert som det enorme potensialet i den nye infrastrukturen åpner seg.

Da avlesningene fra norske strømmålere tidligere tikket inn månedlig, var mengden måleverdier relativt enkel å håndtere. Men når de automatiske målerne nå sender informasjon om strømforbruket til våre systemer en gang i timen, og videre til Elhub en gang i døgnet, betyr det også at mengden data som må hentes ut og prosesseres øker kraftig. Dette stiller høyere krav til programvare og digital infrastruktur.

Strømmålerne registrerer i tillegg spenningsverdier og annen informasjon, som gjør det mulig for nettselskaper og leverandører å skaffe seg bedre oversikt, analysere og komme med prognoser for fremtidige behov. Dette åpner for å kunne levere tjenester som norske sluttkunder etter all sannsynlighet vil etterspørre i årene som kommer. Problemet er bare at de store datamengdene og behovet for å være tidlig ute med nye tjenester, gjør tradisjonell programvarearkitektur til en stor bremsekloss.

Mikrotjenester i skyen

Derfor utvikler CGI nå en mikrotjenestearkitektur som vil gjøre det enklere å utvikle nye tjenester og funksjoner raskt, der dataene behandles på en skyplattform bestående av små uavhengige tjenester som jobber sammen, forteller CGIs Product Manager Odd Andreas Simonsen.

– En slik arkitektur gjør det lettere å levere tjenester, fordi de kan utvikles og produksjonsettes uavhengige av hverandre. Dette gir bedre separasjon av ansvarsområder og stor skalerbarhet. Det gjør at du kontinuerlig kan utvikle nye tjenester på den samme plattformen, uten å stadig måtte gjøre dyre utskiftninger.

– Plattformen vil gjøre det mulig å behandle alle de nye dataene hurtigere, samtidig som du enkelt kan skreddersy tjenestetilbudet ditt etter hvert som det dukker opp muligheter og behov i markedet. I tillegg til vil den nye infrastrukturen kunne øke effektiviteten og redusere kostnader betydelig, sier Simonsen.

En million nye muligheter med IoT-teknologi

Det er heller ikke bare data fra de nye strømmålerne som vil kunne utnyttes på plattformen. Det kan like gjerne være temperaturmålere og andre sensorer. Dette åpner for en helt ny måte å drifte, analysere og overvåke infrastrukturen på, og dette vil igjen øke både sikkerheten og effektiviteten.

– Klarer du å koble disse dataene sammen, vil det garantert gi deg mange fordeler fremover. Vi ser allerede en rekke muligheter med det nye nettet og AMS-målerne, og med IoT-teknologien vil det garantert åpne seg en million nye i årene som kommer – dette er bare begynnelsen, sier Simonsen.