Artificial intelligence

Resource center

Veslemøy Osmundsen
Veslemøy Osmundsen

Kunstig intelligens i strømnettet

June 3, 2024 Med det grønne skiftet kommer behovet for smartere strømstyring. Innsikt og analyse ved hjelp av kunstig intelligens kan gi et smartere og sikrere strømnett.

Martin Sondov Hallan
Martin Sondov Hallan

Hva er Retrieval Augmented Generation (RAG)?

April 19, 2024 Oppdag hvordan Retrieval Augmented Generation/RAG revolusjonerer innholdsskaping ved å kombinere datainnsamling og generering for å skape engasjerende innhold

Per Olav Nymo
Per Olav Nymo

Bruk av Store språkmodeller eller LLMs i Detaljhandel

April 15, 2024 Du kan bruke Large Language Models (LLMs) til å produsere, oversette og dele informasjon i verdikjeden din. Dette skaper merverdi for bedriften din.

Carl Jacob Sommerfelt
Carl Jacob Sommerfelt

Copilot i Dynamics 365 CE- Hvor begynner man?

November 14, 2023 Generativ AI er i full fart på vei inn i forretningsapplikasjoner som HCM, ERP og CRM. Microsoft har lansert Copilot i alle produkter. Ingen bedrifter kan la være å forholde seg til dette. Her følger noen tanker om hvordan gå...

Hvordan gjør vi jordens ressurser tilstrekkelige for en raskt voksende befolkning? Dette er en problemstilling som forskere i alle verdenshjørner jobber med å finne løsninger på. Den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA) har valgt en radikal tilnærming til problemet, og bygger en...

NRK produserer og forvalter mye innhold som vil bli fremtidens digitale kulturarv. NRK har satt i gang arbeidet for å designe og implementere et omfattende digitaliseringsprogram, der man bygger ny infrastruktur for radio og TV produksjon. Stemme- og ansiktsgjenkjenning er...

Saksbehandlingssystemet av oppgjørene for reiser uten rekvisisjon (PRO) skulle gjennom en omfattende videreutvikling for å motta søknader elektronisk, automatisere saksbehandlingsprosessen og standardisere saksbehandlingen etter nye regler fra departementet. Pasientreiser HF har ansvar for teknologiutvikling og systemforvaltning av reiser med og...