Eric Prévot

Eric Prévot

Commandant de bord chez Air France

kaptein Eric Prévot svarer på fire spørsmål om Air Frances strategi for miljøhensyn.

Samtidig som flytrafikken på verdensbasis ventes å øke eksponentielt (fra 4,2 milliarder passasjerer i 2018 til 8,2 milliarder i 2037, ifølge IATA), blir fenomenet «flyskam» stadig mer utbredt. Luftfartssektoren er nå i gang med flere miljøtiltak og har forpliktet seg til å unngå økte CO2-utslipp. Air France-kaptein Eric Prévot forklarer hvordan selskapet har integrert miljøhensyn både i strategien og virksomheten sin.
 

Luftfartssektoren har blitt pekt ut som miljøsynder. Hva kommer dette av?

Før vi begynner, mener jeg det er viktig å sette tallene i perspektiv for å få et rasjonelt syn på hvor mye luftfarten faktisk bidrar til det totale CO2-utslippet i verden.

Utslippene fra sivil luftfart utgjør 2 prosent av verdens CO2-utslipp, noe som tilsvarer en milliard tonn CO2 per år.

Vi kan altså ikke benekte at luftfartssektoren har en effekt på miljøet. Ikke desto mindre må vi se dette tallet i forhold til utslippene fra andre bransjer, som for eksempel klesbransjen, som bidrar med 8 prosent av CO2-utslippene i verden – eller karbonavtrykket fra serverne og elektrisiteten som brukes til å koble smarttelefonene våre til stadig flere streamingplattformer.

Vi bør også ta i betraktning luftfartssektorens energieffektivitet med tanke på at trafikken på verdensbasis vokser eksponentielt, dobbelt så raskt som den økonomiske veksten.

Til tross for denne betydelige økningen har luftfartsaktørene forpliktet seg til å stabilisere CO2-utslippene på 2020-nivå og å halvere dem innen 2050. Dette er ambisiøse forpliktelser som krever investeringer i hele sektoren. Få andre bransjer forplikter seg på dette nivået og i så stor skala. Så ja, luftfarten etterlater seg et stort karbonavtrykk, men vi jobber samtidig hardt for drastisk å redusere påvirkningen vi har på miljøet.
 

På hvilken måte har Air France innarbeidet miljøspørsmålet i selskapets strategi?

Air France har jobbet for en mer bærekraftig utvikling i mange år.

Når alt kommer til alt, må vi stille oss spørsmålet: Skal vi investere for å forske mer, oppdage mer og gjøre luftfarten stadig bedre – eller skal vi begrense bransjen med skatter og akseptere at landet vårt får en tilbakegang innen handel og innflytelse?

Vi i Air France satte oss et ambisiøst mål i 2011, da vi bestemte oss for å redusere CO2-utslippene våre med 20 prosent innen 2020 – et mål vi nådde allerede i 2018, fordi vi involverte alle yrkesgruppene våre og hele bredden i organisasjonen.

Air France har tre hovedmål når det gjelder miljøvern: begrense og kompensere for CO2-utslipp; redusere og resirkulere avfall, og redusere påvirkningen vår på miljøet – inkludert støy.

Når det gjelder avfall og avfallshåndtering, erstatter vi engangsplast om bord med fornybare materialer.

Dette betyr at vi kutter 1300 tonn engangsplast i året!

Pilotene tar selvsagt også del i disse målene, gjennom noe vi kaller «grønne prosedyrer»: For eksempel bruker vi bare én motor på bakken ved avgang og ankomst, og kun elektrisitet når vi takser (grønn taxi).

Under flygning har vi et helt arsenal av prosedyrer for å redusere karbonavtrykket vårt, blant annet en prosedyre for å finne optimal marsjhøyde, så vi kan bruke minst mulig drivstoff.

Og når vi forbereder for landing, feller vi ut flaps så sent som mulig for å redusere støybelastningen på naboene og å bruke mindre drivstoff.
 

Hvordan skal dere greie å redusere påvirkningen på miljøet, når kjernevirksomheten deres faktisk er å fly?

Vi drar i flere forskjellige spaker. For det første: investering i mer effektive maskiner og materiell.

Den nye generasjonen fly, med Airbus 350 og Boeing 787 i spissen, gjør det mulig å redusere drivstofforbruket med 20 prosent.

Dessuten både tenker og flyr vi lett! Hvert eneste gram som tas om bord i flyene våre gjennomgås grundig.1 kilo mindre på hvert av flyene i flåten vår gir en reduksjon på minst 69 tonn CO2 i løpet av et år.

Det utgjør en betydelig forskjell. Vi gjør alt for å fly lettere, og det inkluderer materiell (særlig setene), avisene – som nå stort sett er digitale (papirversjonen av Air France Magazine er resirkulert, noe som kutter papirbruken med 700 tonn per år) – og matbrettene våre.

Disse justeringene alene skal redusere utslippene med 3700 tonn CO2. Et annen hovedtiltak er effektiv drift. I tillegg til sikkerhet, som er vår absolutt høyeste prioritet, er punktlighet selvsagt svært viktig både for kundene og oss.

Men punktlighet er like viktig for å kunne bruke mindre drivstoff: Et fly som tar av presis, trenger ikke å sette opp farten for å gjøre opp for forsinkelsen, og det sikrer optimal ressursbruk på flyplassen ved avgang og ankomst.

50 prosent av kjøretøyene på rullebanen er allerede elektriske. Og innen slutten av året skal vi drive motorene i alle bagasjebåndene våre med batterier fremstilt av resirkulerte bilbatterier, noe som vil redusere CO2-utslippene med 3 tonn per år og per rullebånd.
 

Er teknologien avgjørende for at dere skal klare å redusere miljøpåvirkningen?

Absolutt. Pilotene har i stadig større grad kontakt med hverandre i luften, og all informasjon oppdateres i sanntid. Dette gjør at vi kan ta bedre avgjørelser med hensyn til både sikkerhet og karbonavtrykk.

Vi skal også teste en løsning som er utviklet av en fransk startup – Open Airlines – som gjør at vi kan optimalisere rutene våre med hensyn til forskjellige parametere (vær, vedlikehold, flyveplaner osv.).

Programvaren bruker store databaser med tekniske data fra flygningene og kunstig intelligens for å utarbeide anbefalinger til flyselskapene og pilotene. Målet er her å redusere drivstofforbruket med ytterligere 5 prosent.

Når vi vet at drivstoff utgjør den største utgiftsposten for flyselskapene, forstår man at dette er et sterkt insentiv – både med tanke på miljø og økonomi.