CGIs talentprogram for nyutdannede går over to år, der visjonen er å utvikle markedets beste talenter. Ved oppstart tildeles alle deltakerne i talentprogrammet en mentor som skal støtte og veilede de nyutdannede gjennom programmet. Sammen med mentoren kan de fremme idéer og diskutere spørsmål som dukker opp underveis, i tillegg til å få verdifulle råd.

Christine Johanssen er mentee og starter i CGIs talentprogram i august 2020, hvor hun følger Biz-sporet. Hun har en Bachelor i organisasjonspsykologi og en Master i informasjonssystemer. Christine skrev masteroppgave om hvordan virksomheter i bank og finans rigger organisasjonen for implementering av RPA. I CGI jobber Christine nå med prosessoptimalisering og -automatisering for en stor offentlig kunde.

Vilde Heien er mentoren til Christine og jobber som avdelingsleder for Application Services i CGI. Her har hun personalansvar for 15 konsulenter som forvalter og supporterer applikasjoner for ca. 35 kunder. Vilde har 20 års erfaring og hatt mange ulike roller. Hun har blant annet vært prosjektleder, leder for ulike enheter innen infrastrukturleveranser, forvaltning, Service Level Management. I tillegg har Vilde hatt kunde- og leveranseansvar for større leveranser innenfor Enterprise og SMB segmentet.

Hvor ofte møtes Vilde og Christine og hva snakker de om? 

Christine og Vilde møtes 1-3 ganger i måneden avhengig av hva Christine føler hun har behov for. De snakker minst en gang i måneden og denne uken har de satt av to timer til lunsj med rom for mye diskusjoner og erfaringsutveksling. 

Profilbilde av Christine Johanssen

«Vi prater om alt mellom himmel og jord. Vi er enige om at det viktigste er at vi tør å by på oss selv, og at denne relasjonen fordrer at man er åpne og ærlige med hverandre, samt tør å stille de vanskelige spørsmålene», sier Christine Johanssen. 

Christine forteller videre at når hun havner i situasjoner som hun opplever som utfordrende kan hun høre Vilde sin stemme inne i hodet som sier: Hvorfor føler du at du ikke mestrer dette? Hva er det verste som kan skje om du gjør X? Hvordan opplever du sitasjonen nå, kan du gjøre noe med egen oppfattelse av situasjonen? Kan du «reframe» situasjonen?

«Det er til veldig god hjelp når man er relativt ny, fordi det kan være litt utfordrende å være seg selv i en profesjonell setting. Våre samtaler handler mye om å «finne ut av ting» sammen. Det kan handle om kunderelasjoner, prioriteringer eller hvordan bli kjent med ‘normer’ i selskapet når man ikke har kolleger rundt seg fysisk, men sitter på hjemmekontor», sier Christine. 

Hvis jeg skulle gitt noen råd til alle nyansatte ville det ha vært: Vær nysgjerrig og proaktiv og ikke vær redd for å gjøre feil!
- Vilde Heien

Profilbilde av Vilde Heien

Vilde på sin side opplever det som veldig spennende å være mentor, der hun kan dele sine erfaringer og se at de kommer andre til nytte: 

«Det er spennende å lære av mentee, og bli påminnet situasjoner eller områder hvor jeg blir nødt til å tenke på meg selv, og hvordan jeg bør eller burde opptre. Vår relasjon gjør at jeg reflekterer rundt min egen jobb som leder for unge og nyutdannede. Dialogen jeg har med Christine gjør det lettere for meg å sette meg inn i hvordan arbeidslivet er fra de nyutdannede sin side. Hva er viktig for dem? Hva bør jeg legge vekten på som leder? Hvilke utfordringer møter de nyutdannede på der jeg bør bistå litt ekstra?», sier Vilde Heien. 

Vilde sier også at som senior bør man ta ansvar for å ivareta juniorer og nyansatte i selskapet. Det er viktig å hjelpe de på vei, og spesielt nå som man ikke får tatt del i det daglige arbeidsmiljøet på kontoret da alle er på hjemmekontor. 

En grunn til at jeg gjerne ville være mentor er at jeg ikke hadde det selv da jeg startet i IT-bransjen, og det skulle jeg veldig gjerne ha hatt!
– Vilde Heien

Forventninger og lærdom

Christine forteller at hennes forventninger til mentorordningen i oppstarten var noe helt annet enn erfaringene hun sitter igjen med nå etter ett år: «Vi har satt opp noen retningslinjer på hvordan vår relasjon skal være og jeg forventer nå at jeg skal bli bedre kjent med meg selv og ikke minst utfordre meg selv: Hva liker jeg? Hvem er jeg i en arbeidssituasjon? Hvor bør jeg utvikle meg? Hva er jeg god på og hvilke styrker har jeg? 

Og jeg har lært en hel masse! Blant annet har jeg lært å takle tøffe situasjoner som jeg tidligere har syntes vært ubehagelig. Jeg har lært å stole på min egen kompetanse, at alle gjør feil og tips og triks for å balansere jobb og fritid i hektiske perioder. Selvutvikling er en viktig del av vårt mentor/mentee-forhold, og der har Vilde virkelig vært helt uvurderlig». 

Christine sine tips for å få mest mulig ut av en mentorordning er å tidlig få en god relasjon og være åpen og ærlig; 

Tør å stille de vanskelige spørsmålene og bruk tid på å bli kjent! Bruk mentoren for det de er verdt. De har sagt ja til å være mentor av en grunn, og det er ofte fordi de ønsker å dele av sin erfaring og kompetanse. 
- Christine Johanssen

Vilde Heien sine tips for å få til ett vellykket mentor-/menteeforhold: 

Vilde Heien sin tipsliste for et godt mentorskap