CGIs talentprogram for nyutdannede går over to år, der visjonen er å utvikle markedets beste talenter. Ved oppstart tildeles alle deltakerne i talentprogrammet en mentor som skal støtte og veilede de nyutdannede gjennom programmet. Sammen med mentoren kan de fremme idéer og diskutere spørsmål som dukker opp underveis, i tillegg til å få verdifulle råd.

Tørres Lande (mentee) startet i CGIs talentprogram i august 2020 og følger tech-sporet. Tørres har studert datateknologi ved NTNU med spesialisering innen systemutvikling og han har tatt en master innen desentralisert AI. For tiden jobber Tørres i et kundeprosjekt som fullstack-utvikler der han også håndterer analytics-oppgaver. 

Gavin King (mentor) er senior applikasjonsutvikler i CGI. Ved siden av å være mentor og jobbe med intern opplæring i frontend-teknologier, er Gavin utleid konsulent til kundene Boneprox og Pasientreiser. Lyst til å bli bedre kjent med Gavin? Les profilintervju med han her. 

Tett dialog og godt samarbeid

Tørres Lande profilbilde

Tørres og Gavin møtes for en mentorlunsj en gang i måneden, men siden de jobber på samme kundeprosjekt så har de også flere småprater gjennom hele uken. Begge jobber i CGIs avdeling GTO (Global Technology Operations) og de sitter vanligvis to meter fra hverandre når dem er på kontoret. 
«Vi snakker veldig mye om prosjektet, hvordan teamene er, hvordan jeg gjør det, hvordan teamet gjør det og i hvilken retning teamet er på vei. Vi har også snakket om personlige problemer og Gavin har gitt meg råd til hva jeg skal gjøre i noen situasjoner. Det går også litt tid til kaffeprater, som normalt handler om hva vi gjør på fritiden og hva som skjer i livene våre generelt», kan Tørres fortelle. 

«Jeg har lært masse av min mentor og vi jobber tett i det daglige. Dette er en fordel for meg da vi har godt innsyn i hvordan den andre jobber, noe som gir mer kontekst til samtalene. Jeg får ofte feedback på både min egen og andres kode. Jeg har også lært mye om hvordan et team skal jobbe sammen, at vi ønsker å unngå «siloprogrammering» og heller får med hele teamet. Gavin har utfordret meg til å gå utenfor komfortsonen, ta roller jeg ikke følte meg kvalifisert til i teamet og til å holde foredrag for de andre», sier Tørres. 

 

Gavin King profilbilde

Gavin King synes det er veldig givende å være mentor. Han forteller at det er veldig mye å lære fra «de unge» og ikke minst om seg selv. Man har ofte forskjellige måter å tenke på, ta til seg lærdom på og ikke minst ulike forventninger. Det er en god test på dine tanker om din egen karriere, hvordan du forholder deg til mental helse, til hva som er en god kollega. Du får gjenoppleve utfordringer du selv hadde tidlig i din karriere. Dette er lett å glemme når du har jobbet i arbeidslivet noen år. Som mentor blir du minnet på hvordan du selv hadde det og man klarer enklere sette seg inn i andres situasjon.

«Jeg vil si at man får økt kunnskap, ikke bare fra din mentee, men også på hvordan du som mentor samhandler med mentee, hva du sier til dem og hvordan de reagerer på det som blir sagt. Du må bare være tilstede og du vil garantert lære noe selv også. Noen ganger vet du ikke en gang at du har lært noe før du senere står i en situasjon der du får en åpenbaring», sier Gavin King

The best thing about the mentoring is to watch someone grow into an experienced professional and to hear great things about them from their colleagues.
– Gavin King

 

Vær rolig, vær ærlig og gjør ditt beste!

Tørres forteller at mentorordningen er mye mer enn det han først trodde: «Jeg trodde at mentorordningen gikk ut på at mentoren var en rådgiver som skulle gi råd basert på deres erfaring. Etter å ha vært en del av mentorordningen i snart ett år føler jeg det er mye mer. 

Du får en venn med lignende bakgrunn som du kan diskutere personlige- og jobbdilemmaer med.
- Tørres Lande

Gavin mener det er viktig å fokusere på at menteen forstår interaksjonen mellom mennesker og at man definerer en arbeidskultur som er gjensidig gunstig for både mentee og de rundt. Man skal føle seg trygg selv om man ikke har alle svarene med en gang. 

Gavin sier: "Vi må bidra til å bygge selvtillit der menteen tror på at man vil kunne løse de ulike utfordringer man står ovenfor. Vær rolig, vær ærlig og gjør ditt beste! Til alle som er i starten av sin arbeidskarriere vil jeg anbefale at de tenker på hva de trenger i livet sitt. Prøv å forme arbeidslivet slik at det passer deg. Vær oppmerksom på når du er privilegert og bygg en verktøykasse som fungerer for deg for å holde både din fysiske og psykiske helse sunn".

Today happens only once. Do you want tomorrow to be the same as today, or better, do something about it!
– Gavin King

 

Gavin King snakker med Tørres Lande over Teams

Gavin King snakker med Tørres Lande over Teams. De har tett og god dialog selv på hjemmekontor.