Det viktigste for Gavin er å arbeide med hyggelige og dyktige kolleger. Han peker på viktigheten av å skape et miljø hvor de ansatte føler seg trygge og motiverte til å utvikle seg og teste ut nye teknologiske verktøy, for å skape et godt team.

Samtidig trekker han også frem at det er viktig å skape plass for både de som er ekstroverte og introverte i avdelingene. Dette mener han er med på å løfte avdelingen både sosialt og faglig, siden alle bidrar på sin egen måte når du gir dem rom til det.  

«Finding a way to build the right team - with a good balance between the diverse range of possible personalities and backgrounds - has an incredible impact on the products you create.»

Gavin forteller at det beste med å jobbe i CGI er kollegene. Han mener at i hans avdeling har man de beste lederne han noen gang har arbeidet med. Dette er noe man etter en lang arbeidserfaring blir flinkere til å sette pris på og Gavin trekker frem at han føler at i hans avdeling blir alle sett, hørt og respektert.» 

«The GTO department has the best management I’ve worked with, period. Don’t be fooled into thinking this is a suck up. They’re impressive, and they deserve that recognition.»

Hvilke prosjekter liker du best å arbeide med?

Gavin liker best å jobbe med samfunnsnyttige prosjekter, uavhengig av politisk ståsted. For han er det spesielt prosjekter innen utdanning og helsesektoren som er inspirerende.

Gavin jobber blant annet for CGIs kunde Pasientreiser, der CGI utvikler og vedlikeholder systemer som bidrar til å overføre refusjonssøknader for helserelaterte reisekostnader til digitale søknadssystemer. Dette er med på å effektivisere prosessene for både brukere og for Pasientreiser, og sparer samfunnet for flere millioner kroner årlig. Les vår kundecase her.

I tillegg jobber Gavin på prosjektet «Boneprox» som gir tannleger muligheten til å tilby sine pasienter en automatisk analyse for å avdekke fare for benskjørhet. Dette er et revolusjonerende prosjekt som bruke AI og bildeanalyse til å undersøke røntgenbilder tatt hos tannlegen. Les vår kundecase her. 

Selv om Boneprox er et forholdsvis lite prosjekt innad i CGI finner Gavin det inspirerende på flere måter. Det er både et samfunnsnyttig og revolusjonerende prosjekt som kan hjelpe svært mange mennesker. Samtidig er kundekontaktene vår gründere, unge og energiske, noe som lett smitter over på hele teamet.

«It’s a much smaller project, so it’s nice to be able to improve large areas of the code relatively quickly, and the iterations for adding new features are fast.»

Hva er den største teknologiske forbedringen som har skjedd innen ditt fagfelt de siste fem årene?

Gavin vil ikke peke på en enkelt ting, men sier at som innen de fleste andre fagområder har utviklingen gått veldig fort og at man vil komme til å se store forandringer også i fremtiden. Han mener vi er heldige som sitter midt i den teknologiske utviklingen og kan være med å forme fremtiden. 


 

Konsulenter i CGI som samarbeider på kontoret

Bli bedre kjent med noen av våre ansatte

Vår viktigste resurss er våre ansatte. Vi har en stor bredde i kompetanse, bakgrunn og erfaring. Her kan du bli bedre kjent med noen av våre ansatte, få innblikk i ulike roller, prosjekter og ansvarsområder.   

Karriere i CGI

Lær mer om hvordan det er å jobbe hos oss

I CGI gir vi deg den kunnskapen og de verktøyene du trenger for å utvikle deg og vokse, men først og fremst blir du del av ett team som deler sin kompetanse og erfaring slik at vi sammen kan bygge fremgang for alle.