Oslo, Norge, February 27, 2014

CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) CGI får ny avtale med oljeindustrien.

IT-tjenesteselskapet CGI har inngått en forlenget og utvidet avtale om drifting og videreutvikling av IT-systemet som administrerer olje- og gassaktiviteter på norsk kontinentalsokkel og internasjonalt. 

Avtalen er inngått med EPIM (Exploration and Production Information Management Association), og den har en samlet verdi på NOK 74 millioner over fire år. EPIM er eiet av operatørselskapene innen leting, produksjon og transport på norsk sokkel. Organisasjonen forvalter ulike IT-løsninger for disse aktørene.

CGI har samarbeidet med EPIM om nettskyløsningen License2Share (L2S) siden 2009. Takket være denne løsningen, har operatørselskapene, samarbeidspartnere, ingeniørselskaper og myndigheter ett felles IT-verktøy å forholde seg til i det daglige. Ved å samle all nøkkelinformasjon for olje- og gassindustrien i en, felles applikasjon, ivaretas behovene for en mest mulig sikker og effektiv informasjonsdeling både innen de respektive driftslisensene og mellom de ulike aktørene i bransjen.  L2S-løsningen, som er basert på Open Text-teknologi, er brukt av over 7500 ulike brukere. 

Den nye avtalen mellom CGI og EPIM består av tre kontrakter i tillegg til en intensjonsavtale. Som følge av dette er CGIs ansvar for drifting av L2S-nettskyløsningen for norsk sokkel forlenget ut 2017. Tilsvarende skal CGI fortsatt drifte den internasjonale løsningen i samme periode. CGI skal også gjennomføre en oppgradering av portaldelen av L2S for å ytterligere forbedre brukertilfredshet og -grensesnitt bygget på en Open Text portalløsning. Utover dette er det inngått en intensjonsavtale i forhold til å standardisere og profesjonalisere alle EPIMs ulike sluttbruker supportavtaler.  Bakgrunnen for dette er et ønske om å ytterligere forbedre supporten til sluttbrukerne. 

- Vi har meget gode erfaringer med samarbeidet med CGI siden 2009. Selskapet har vist en god evne til å levere i forhold til våre tekniske og kommersielle krav. Vi har derfor ønsket å forlenge avtalene om drifting av L2S-løsningen både på norsk sokkel og internasjonalt. Basert på våre erfaringer med samarbeidet, ser vi også frem til å få utviklet neste versjon av denne viktige løsningen, sier Ove Ryland, executive director i EPIM.

- Avanserte nettskyløsninger er ett av CGIs hovedsatsingsområder. Samarbeidet med EPIM om L2S har derfor for oss vært både spennende og inspirerende. Vi er svært glade for at EPIM har forlenget samarbeidet når det gjelder drifting av løsningen i Norge og internasjonalt. Det er også viktig for oss å få ansvaret for utviklingen en ny versjon av løsningen slik at denne kan fremstå med et moderne og enda mer brukervennlig grensesnitt, sier Svein Atle Hagaseth, ansvarlig for L2S i CGI. 

Om CGI

CGI, som ble stiftet i 1976, er verdens femte største uavhengige tilbyder av utviklingstjenester for IT og forretningsprosesser. Selskapet har 68 000 dyktige medarbeidere i mer enn 40 land i Amerika, Europa og Asia og betjener tusenvis av kunder på verdensbasis. CGI gir råd til sine kunder i utviklingen av forretningsvirksomheten og IKT-løsninger, integrerer og utvikler informasjonssystemer i tillegg til å være en outsourcingpartner for sine kunder. CGIs omsetning er på over 10 milliarder canadiske dollar, og bedriften er notert på børsen i Toronto og New York (TSX:GIB.A og NYSE:GIB). Ytterligere opplysninger:www.cgi.com og www.cginorge.no

For mer informasjon:

Investors and media
Lorne Gorber
Senior Vice-President, Global Communications and Investor Relations
lorne.gorber@cgi.com
+1 514-841-3355

Norsk  Media
Jørgen Fjærvoll
Director, Communications
jorgen.fjaervoll@cgi.com
+47 90 69 45 85