Veien til fremtiden: Olje og gass

Olje- og gassindustrien er inne i en tid som krever modig satsing på digitalisering, bærekraft og nye forretningsmodeller. Mens noen aktører står på startstreken, er andre allerede tungt inne i utviklingen av innovativ teknologi. For å lykkes med omstillingen kreves det gode samarbeid på tvers av fagområder.

– I denne bransjen er det ingen som leverer ene og alene fra «ende-til-ende». Det handler om samarbeid, og det gjør CGI bra. Vi er fleksible og kan bringe inn de tjenestene vi er gode på når det trengs, sier Paul Fiskaaen, direktør for olje og gass i CGI Norge.

CGI har i dag cirka 2000 ansatte globalt som jobber dedikert med IT og forretningsrådgivning innen olje og gass, og som jobber lokalt og tett på kundene sine.
– Vi har stor forståelse for industrien, for trendene og for det som rører seg i landene vi opererer i. Vi forstår hvilke forretningsfaktorer som er viktige i de ulike markedene, og det er helt avgjørende for å lykkes, sier Fiskaaen.

Langvarig samarbeid med Equinor

CGI har levert brukerstøttetjenester til Equinor i over 15 år, og det har i løpet av årene blitt samarbeidet tett om å utvikle tjenester i takt med markedsendringer og brukerforventninger. Avtalen ble nylig forlenget, og det jobbes nå blant annet med kvalitetsforbedring og digitalisering av selskapets brukerstøtte.
– Avtalen reflekterer det vi er så opptatt av: Lange partnerskap hvor man blir trygge på hverandre og finner de beste løsningene. For oss handler det om å lytte til kundene våre, være fleksible og møte kundene der de er og dit de er på vei, sier Fiskaaen.

Onboarding-prosess som sikrer bred faglig kunnskap

For å kunne veilede og støtte bransjen gjennom de store endringene er CGI nødt til å rekruttere de beste kandidatene innen teknologi og bærekraft. Akkurat derfor jobbes det tett med skoler og utdanningsinstitutter.
– Vi har en veldig bra og godt utprøvd onboarding-prosess, og et læringsprogram som gjør at man kommer raskt inn i forretningsenheten. De ansatte kan hoppe mellom vertikalene i Norge og levere til hverandre – og på den måten sørger vi for læring på kryss og tvers av bransjer, roller og kompetanser, forteller Fiskaaen.

Integritet og sikkerhet som viktige verdier

Noe av det aller viktigste for CGI er integritet og sikkerhet, og hvert eneste år gjennomføres det sikkerhetstreninger hvor alle prosesser blir testet og sertifisert.
– CGI er ISO-sertifisert, noe som betyr at vi har gode rutiner som både brukes lokalt og globalt. Sertifiseringen sørger for at vi alltid jobber ut ifra etiske retningslinjer og beste praksis, sier Fiskaaen.

ISO-sertifiseringen er et rammeverk for hvordan oppgaver skal gjennomføres i hverdagen, som sørger for det ikke tas for stor risiko, at man har gode prosesser for ansatte og kunder, og at alle i selskapet forholder seg til sikkerhetsprinsipper og menneskerettigheter.
– Vi har godt innarbeidede rutiner for sikkerhet, både for egne ansatte og kunder. Vi styrer alt vi gjør etter «Management Foundation», som kort fortalt betyr at vi alltid skal lytte til kundene våre og levere tjenester av enestående kvalitet, avslutter Fiskaaen.