Veien til fremtiden: Energi

Smartmålere og sentral datalagring har forandret det norske kraftmarkedet, og leverandørene jobber allerede på spreng med å legge strategier for årene som kommer. CGIs Christian Grødum tror mulighetene er enorme, men advarer samtidig om at den nye krafthverdagen stiller helt nye krav til kompetanse og digital infrastruktur.

– De automatiske strømmålerne er på plass, men vi har enda ikke sett hvordan teknologien virkelig kan utnyttes og hva dette vil gjøre med energibransjen fremover. Det minner litt om da mobiltelefonen kom på nittitallet – da var det heller ikke alle som så det enorme potensialet som lå rett framfor dem, forteller CGIs leder for forretningsutvikling innen energi, Christian Grødum.

Han mener norske leverandører gjør klokt i å planlegge for en ny hverdag, med flere tilgjengelige data og et mer komplekst markedsbilde.
 

Vil minne mer om dagens mobilmarked

Måleverdier, kundeinformasjon og grunndata som tidligere ble sendt på kryss og tvers mellom kraftleverandører og nettselskap, har siden februar reist via den nasjonale lagringshuben Elhub. Den skal styrke datakvaliteten og gjøre det enklere for nettselskaper og kraftleverandører å hente ut opplysninger om strømforbruket vårt.

– Målet er i utgangspunktet å skape en mer kundesentrisk markedsmodell, der sluttkunden bare trenger å forholde seg til én aktør på kraftmarkedet. Du vil med andre ord ikke trenge å betale to separate fakturaer for strøm og nettleie lenger. Det vil bli likere dagens mobilmarked, der det egentlig spiller liten rolle hvem som eier nettet og infrastrukturen – det viktigste er prisen du betaler og innholdet du får levert, sier Grødum.
 

Trenger mer kompetanse for å kunne utnytte mulighetene

Innholdet i en totalpakke kan bli en stadig viktigere nøkkelfaktor når vi velger kraftleverandør i fremtiden. For når det er enklere å tilegne seg store datamengder, blir det også mulig å tilby helt nye tjenester til sluttkunden. Dette vil kunne åpne markedet for nye aktører som ønsker å gjøre strøm til en del av tjenestetilbudet sitt, tror Grødum. 

Likevel er tendensen akkurat nå at flere lokale kraftselskaper velger å gå sammen.

– Grunnen til at flere slår seg sammen er at kravene til driftssikkerhet og digital kompetanse øker. Overgangen til AMS-målere og Elhub rammer Ustekveikja Energi og Sunnhordland Kraftlag på akkurat samme måte som den rammer Hafslund – og større enheter som har mulighet til å satse på innovasjon og utvikling av tjenestetilbudet vil stå bedre rustet til å konkurrere i det nye markedet.
 

Skyløsninger vil åpne muligheter for mange

Den nye hverdagen har skapt et behov for mer fleksible dataløsninger som sikrer sømløs integrasjon med Elhub. For mindre leverandører, er utfordringen at dette krever kompetanse som i dag ikke er tilgjengelig, og at de digitale omleggingene er kostbare.

– Periodene mellom hver gang du må oppgradere den digitale infrastrukturen blir stadig kortere, og det vet vi er til stor frustrasjon for mange. Stadig flere kunder begynner derfor å innse fordelene ved å benytte seg av løsningene våre som tjenester i skyen (SaaS). På den måten slipper du å kjøpe lisenser og installere programvare på egne servere – og du trenger ikke å investere i infrastruktur som potensielt vil være moden for utskifting allerede et par år senere, sier Grødum.

CGI er markedsledende på IT-løsninger i energibransjen og leverer sømløs integrasjon med Elhub. I tillegg har CGI vært med på å utvikle datahuben som brukes i Danmark, og lager også løsninger i Sverige og Finland.

– Det betyr at vi kan hente ut masse erfaring og ligge i forkant, fordi vi ser hva som fungerer og er mulig i de ulike markedene. Akkurat nå jobber vi også med å utvikle en helt ny plattform som vil gjøre det enkelt å skalere tjenestetilbudet og utvikle nye tjenester raskt, sier Grødum.