Primary tabs

Selskaper som supplerer med skybaserte løsninger til sitt tradisjonelle IT-miljø, har ofte utfordringer med å skaffe seg full oversikt over de ulike løsningene. For å hjelpe virksomheter med å oppnå økt konkurranseevne og samtidig få bedre kontroll over IT-miljøet, har CGI utviklet programvaren Unify360.

Mange selskaper har erfart de store fordelene med å ha en kombinasjon av moderne skytjenester og tradisjonelle IT-løsninger. En slik hybrid IT-modell er en kostnadseffektiv og trygg måte å gjennomføre en fullskala digitalisering av virksomheten på – og drive mer effektivt.

Å redusere kostnader, forbedre sikkerheten og utvikle sanntids IT-funksjonaliteter for hele virksomheten er imidlertid en oppgave som krever høy presisjon og god kunnskap om skyløsninger. For å nå disse målene er det derfor helt avgjørende med en helhetlig utvikling av IT-systemene i kombinasjon med integrasjon av moderne skyverktøy.

Bedre oversikt med Unify360

For å hjelpe virksomheter med å få bedre oversikt over og bedre styring av sine hybride IT-løsninger har CGI utviklet tjeneste- og teknologiplattformen Unify360. Denne tjenesten integrerer skytjenester og andre IT-løsninger alt etter hva den enkelte virksomheten har behov for, og gjør det mulig for virksomheter å styre overgangen til en digital hverdag på en kostnadseffektiv måte gjennom enkel og brukervennlig integrering av nye og eldre løsninger.

– Mange bedrifter vil i tiden fremover bruke skytjenester der noen applikasjoner kjøres fra Amazon, noen fra Microsoft, noen fra Google og andre ting fra eget datasenter, sier Erik Lygre i CGI.

– For mange kan det være komplisert nok å holde oversikt over kostnader, compliance og sikkerhet hos én leverandør, og da blir ikke saken noe enklere når man må forholde seg til flere ulike leverandører, som i tillegg bruker ulike begreper på ting, fortsetter han.

Hjelper bedrifter å ta det neste steget i skyen

Unify360 er i praksis en skybasert programvare og en brukervennlig plattform som forenkler styringen av komplekse hybride IT-miljøer, der kunder får tilgang gjennom et brukernavn og passord.

– Navnet Unify360 spiller på at verktøyet gir et enhetlig og fullstendig bilde av virksomhetens IT-miljø, noe som mange av kundene våre er opptatt av. Verktøyet er spesielt nyttig for store virksomheter som har ulike leverandører for databehandling, sier Lygre.

Unify360 har en brukervennlig kundeportal med oversikt over kostnader, beste praksis, driftsmodeller og rammeverk for IT-ledelse, samt hvem som har tilgang til hva. Som en del av Unify360-plattformen bistår i tillegg CGIs eksperter virksomheter med rådgivning for å oppnå økt ytelse, fleksibilitet og innovasjon i hybride IT-miljøer.

CGI hjelper virksomheter med å utnytte alle fordelene som følger med skytjenester, og samarbeider med store og anerkjente leverandører som Amazon Web Services og Microsoft Azure. Kontakt oss for å høre mer om hvordan vi i CGI kan hjelpe virksomheten din med å få mest mulig ut av IT-satsningen.