Teknologien vil i stor grad stå for morgendagens eiendomsforvaltning, blant annet med bruk av automatiserte sensorer og digitale tvillinger. – Bare i løpet av det siste halvåret har det skjedd enormt mye, sier Vice President i CGI Norge, Øyvind Myrstad. Han mener aktørene må ha en klar strategi for hvordan de skal utnytte den nye teknologien som nå inntar bransjen for fullt.

Øyvind Myrstad, Manufacturing & Retail
Øyvind Myrstad, VP i CGI

Digitalisering og automatisering er ikke lenger bare et tema for fremtidens næringspolitikk og samfunnsutvikling: Innenfor en rekke industrier er automatisering nå en nødvendighet for å kunne henge med i utviklingen. Ifølge Myrstad står eiendomsforvaltningen for tur, klare til å ta steget inn i den fjerde industrielle revolusjon.

– Vi er inne i en veldig spennende fase hvor vi ser at flere begynner å ta i bruk den teknologien som er tilgjengelig, sier Myrstad.

Drifter bygg uten fysisk tilstedeværelse

Markedsledere som Entra er allerede i full gang med å implementere løsninger som ikke bare vil få stor innvirkning på måten bygg og eiendom driftes, men også på jobbhverdagen til sluttbrukerne i bygget.

– Flere forvalter for eksempel nå byggene sine uten å være fysisk til stede, fordi de har sensorteknologi til å overvåke bygget. Teknologien er basert på det samme konseptet som brukes på oljeplattformer i Nordsjøen: I stedet for at en vaktmester går rundt og kontrollerer, kan du overvåke at alt fungerer som det skal på en dataskjerm. Det er selvfølgelig mye mer kostnadseffektivt, sier Myrstad.

Preventiv forvaltning kan gi mer fornøyde kunder
Noen aktører har allerede har begynt å ta i bruk sensorer og IoT-teknologi til å måle trafikk i bygg for å kunne justere belysning og tilpasse renholdsrutiner etter behov. Men selv om enkelte av de miljømessige og økonomiske effektiviseringsmulighetene er åpenbare, tror Myrstad mange mangler en klar plan for hvordan de virkelig skal utnytte den nye teknologien.

– I et bygg er det mye som bør overvåkes til enhver tid. Er luftkvaliteten på kontoret god nok? Er arbeidslyset godt nok? Med sensorer kan du måle alt fra lystetthet og temperatur til overopphetinger og feil. Sensordataene du får inn kan du bruke til å sette opp varslingsparametere, slik at du får beskjed når noe over- eller understiger et gitt nivå. Dermed kan du jobbe preventivt, slik at sluttkundene i bygget slipper å ringe for å fortelle om at lyset har gått, at heisen står eller at ventilasjonsanlegget har streiket. Slike ting blir viktig i konkurransen om å kunne tilby de beste arbeidsplassene – men da er du avhengig av en løsning som både gir deg kontroll på dataene og en mulighet til å utnytte dem effektivt, sier Myrstad.

Krav om digital tvilling

Mange av de innsamlede dataene vil kunne brukes i en digital tvilling av bygget. Snart kommer det nemlig et krav om at entreprenørens digitale BIM-kopi av bygget, skal overføres til byggets eiere.

– En digital tvilling er en komplett digital tegning med full oversikt over komponenter, elektronikk og rør, som følger byggets livssyklus og oppdateres etter hvert som endringer utføres. Når en leietaker for eksempel skal si opp en avtale, vil du enkelt kunne gå inn i systemet og se hvilke rom og soner de faktisk leier. Den informasjonen vil du da kunne bruke i dialog med nye aktører og leietakere for å vise ulike rominndelinger og alternativer, slik at de får akkurat det de er på jakt etter. Når kontrakten er inngått, oppdateres den digitale tvillingen med ny planløsning, sier Myrstad.

– I forbindelse med verdivurderinger vil det selvfølgelig også være uvurderlig å ha en eksakt oversikt over hva bygget inneholder og hvor gamle ting er.
 

Advarer mot datakaos

En viktig del av den planleggingen Myrstad etterlyser, dreier seg om en klar strategi for lagring og behandling av dataene som kommer inn når stadig mer digitaliseres og implementeres i eiendomsselskapenes IT-system.

– For å kunne digitalisere på en effektiv måte, er du avhengig av å ha kontroll på dataene dine. Du kan digitalisere så mye du ønsker, men uten kontroll og system vil du ende opp med et datakaos og få liten effekt av arbeidet du legger ned, sier Myrstad.

– En eiendomsforvalter kan typisk jobbe med opp mot 20–30 forskjellige IT-løsninger. Felles for mange av disse, er at de ofte ikke er integrert i det eiendomsforvaltningssystemet de bruker i utgangspunktet. Det vil si at du må inn i hver enkelt av disse løsningene og registrere opplysninger om brukere, kunder osv. – opplysninger som antagelig allerede eksisterer et annet sted i systemet. Da sitter du igjen med flere duplikater av personopplysningene du har lagret, og det vil fort føre til en rekke store utfordringer – spesielt når du har 4–500 ulike leietakere. Har du en god Master Data Management-løsning som ligger under alle de ulike løsningene, vil du kun trenge å lagre opplysninger på ett sted.
 

Tror GDPR-håndtering kan bli tidkrevende for mange innen eiendom

Én av grunnene til at dataduplikater kan by på store utfordringer, er det nye datalagringsdirektivet GDPR. Det gir brukere rett til innsyn i alle opplysningene selskaper har lagret om dem. I tillegg har de rett til å få opplysningene slettet eller anonymisert.

– Dersom du jobber med duplikater av alle datasettene, må du inn 20–30 ganger i de ulike systemene for å endre, anonymisere eller slette opplysninger – og du må kunne dokumentere at du faktisk har gjort det. Det vil både bli utfordrende og ekstremt tidkrevende. Jobber du med en Master Data Management-løsning i bunnen, trenger du bare å gjøre dette én gang. Da har du alle dataene lagret på ett sted, og alle andre applikasjoner og tjenester vil hente informasjonen de trenger derfra. Forutsetningen for å kunne digitalisere på en effektiv måte er at du har et felles datasett, og da er du avhengig av å ha en god Master Data-løsning i bunnen.

– Grunnen til at flere av de største aktørene velger oss, er fordi vil kan komme inn og ta et totalansvar. I tillegg til å levere ERP- og forvaltningstjenester, kan vi hjelpe med strategien rundt masterdataløsninger, sensordata og digitale tvillinger, sier Myrstad.

– CGI er i gang med flere pilotprosjekter innen eiendom i 2019. Vår oppgave er å ta et ansvar og sørge for at kundene våre ikke ender opp med en rekke enkeltkomponenter og et lappverk av ulike løsninger, uten en strategi for hvordan alt sammen skal samhandle.

 

Foto: © Entra