Med så mange ulike skytjenester som finnes på markedet, kan det være vanskelig å vite hvilken modell man skal gå for. Er en offentlig skyløsning det bedriften trenger, eller vil en privat sky være den beste løsningen? Her viser vi hvordan du kan få det beste fra begge verdener.

Mer og mer data blir lagret i skyen, og markedet er i sterk vekst. For å unngå å havne bakpå og tape terreng til konkurrenter er det derfor viktig å komme i gang med migreringen til skyen. Men hvilken modell bør bedriften velge? Her er det viktigste du må vite om de ulike løsningene:

Privat og offentlig sky

En privat sky består av databehandlingsressurser som kun brukes av én enkelt bedrift eller organisasjon. Skyen kan være plassert i bedriftens lokale datasenter eller driftes av en tredjepartsleverandør. Private skyer egner seg for mer krevende og kritiske forretningstjenester og har fordelen av et høyere sikkerhets- og personvernnivå siden ressurser ikke deles med andre. Denne modellen legger også i større grad til rette for kundetilpasninger enn et offentlig skymiljø. Ulempen er imidlertid at ansvaret og kostnadene knyttet til administrasjonen av skyen, påfaller bedriftens egen IT-avdeling.

Med en offentlig sky, for eksempel Microsoft Azure, deler du databehandlingsressurser med andre bedrifter. Her betaler du for eksempel for ønsket lagringsplass eller båndbredde. Med denne løsningen trenger ikke bedriften din å kjøpe inn noen program- eller maskinvare, og det er skytjenesteleverandøren som har ansvaret for administrasjon og vedlikehold av systemet. Dette gjør at bedriften din kan spare store kostnader. Og selv om noen har satt spørsmålstegn ved sikkerheten i offentlige skymiljøer, er en offentlig sky like sikker som en privat sky forutsatt at leverandøren tar i bruk de korrekte sikkerhetsmetodene.

Hybrid sky – det beste fra begge verdener

For å dra nytte av fordelene til både private og offentlige skymiljøer har såkalte hybride skyløsninger økt kraftig i popularitet de seneste årene. Disse løsningene gir økt fleksibilitet ved at data og programmer enkelt kan flyttes mellom private og offentlige miljøer. Her kan brukere for eksempel benytte den offentlige skyen til ting som krever høye volumer og større fleksibilitet, og den private skyen til sensitive operasjoner som for eksempel finansrapportering.

Fordeler med hybrid sky:

Full kontroll – lar dere opprettholde en privat infrastruktur for private ressurser.

Fleksibilitet – gjør det mulig å ta i bruk ekstra ressurser i den offentlige skyen ved behov.

Kostnadseffektivt – med muligheten til å skalere til den offentlige skyen, betaler bedriften din for ekstra databehandlingskrefter kun når det er nødvendig.

Enkelhet – overgangen til skyen trenger ikke å være komplisert, siden bedriften din gradvis kan overføre og innfase arbeidsbelastninger over tid.

Profilbilde Mikael Koford, Business Consulting, CGI

Gradvis overføring

Mange virksomheter er avventende med å migrere alle tjenestene til skyen. Mikael Kofod i CGI Business Consulting sier at det det kan være mange gode grunner til å faseinndele en bedrifts reise til skyen. Kombinasjon av risiko, kapasitet, kostnader og gevinster veier ofte tungt i slike beslutninger, og da kan det være hensiktsmessig med en stegvis tilnærming.

– Mange bedrifter, spesielt de store, har en lang arv – en legacy – som kan være kostnadskrevende å omstille for skyen. I slike situasjoner kan det være smart å satse på en «hybridstrategi» hvor gamle applikasjoner og systemer består, men nyutvikling gjøres i skyen og kobler dette sammen over tid.  
  
– Det er et hav av ulike skytjenester i markedet, og det kan være utfordrende å velge de rette tjenestene og sammensetningene. Dette er noe CGI har dyp ekspertise i, hvor vi hjelper kunder med kartlegging av problemstillinger og behov, både på kort og lengre sikt, legger Mikael til.

I CGI hjelper vi deg med migreringen ut til skyen – fra start til mål. Kontakt oss i dag for en prat om hvordan vi kan hjelpe bedriften din med å ta nye steg og øke lønnsomheten!