Veien til fremtiden: Olje og gass

Olje- og gassbransjen er i betydelig endring, og stadig flere selskaper satser stort på fornybar energi og bærekraft, digitalisering, datasikkerhet og nye forretningsmodeller. CGIs Paul Fiskaaen mener at mulighetene er enorme – spesielt for aktører som er villige til å prøve nye løsninger.

Deler av oljebransjen har av mange blitt ansett som konservativ når det gjelder digitalisering. Mens de i en rekke andre sektorer allerede har innført effektiv ny teknologi som har ført til store endringer og omrokkeringer, har en del ting forblitt uendret innenfor olje og gass. Og dette til tross for at verdens økonomiske forum antar at digitalisering vil kunne gi olje- og gasselskapene nye muligheter verdt tusen milliarder dollar.
– Vi kommer til å se et stort skifte i den økonomiske makten, spesielt nå som Asia har begynt å følge de nyeste trendene innen olje og gass og er villige til å satse stort på digital transformasjon. For å henge med på denne utviklingen må vi være villige til å prøve nye ting – samtidig som vi setter sikkerhet i høysetet, sier Paul Fiskaaen, direktør for olje og gass i CGI Norge.

Utvider potensialet med emerging technologies

Oljeleting og olje- og gassproduksjon krever analyse av enorme mengder seismiske og geologiske data, og behovet for avanserte og pålitelige analyseverktøy blir stadig større – både når det gjelder bærekraftige og verdiskapende avgjørelser.
– For å opprettholde en høy olje- og aksjepris er man avhengig av investeringer fra finansmarkedene. Derfor må oljeselskapene kunne bevise at de gjør ting på best mulig måte, og at oljedråpene fra brønnene går til minst mulig forurensende formål. For å lykkes med det må bransjen tørre å benytte seg av det de nyeste verktøyene som emerging technologies bringer til bordet, sier Fiskaaen.

Emerging Technologies brukes til å samle og analysere datagrunnlag for fremtidig innovasjon og støtter oppunder den digitale transformasjonen. Dette er en av de viktigste prioriteringene for CGIs kunder, og også noe vi satser stort på.
– Før var det applikasjoner for alt, men nå ser vi at stadig flere velger å utnytte skyen og lage «data lakes», som man kan koble seg på med analyseverktøy. På denne måten kan kunden få mest mulig forretningsverdi fra den enorme mengden data som finnes, sier Fiskaaen.

Økt fokus på sikkerhet rundt datainnsjøene

International Data Corporation (IDC) kom i 2014 med en spådom om at det ville skapes ti ganger så mye data de neste syv årene som det som samlet var skapt til da. Samtidig utvikles det hele tiden ny teknologi som gjør det mulig å behandle og anvende data gjennom stadig raskere prosessering, kunstig intelligens og maskinlæring. Med den enorme økningen i mengden data har også datasikkerhet kommet høyere opp på oljeselskapenes prioriteringsliste. 
– Det vil bli et økt fokus på prediktivt vedlikehold og datasikkerhet. Vi kommer til å se at flere og flere flytter hjem tjenester for å ha bedre kontroll på dataene sine, og at forsikringsbransjen lanserer nye produkter som forsikrer selskaper mot datakriminalitet, forteller Fiskaaen.

Avgjørende med godt, tverrfaglig samarbeid om bærekraft

Satsingen på fornybar energi har aldri før vært større. Nylig annonserte Equinor at de skal bli utslippsfrie innen 2050, samtidig som Norges investeringer i bærekraft stadig øker. Vi ser også at flere og flere olje- og gasselskaper satser på strøm og solenergi og blir rene energiselskaper. Bransjen er i rask endring fordi markedet både forventer og krever det.
– Hvis vi som nasjon ikke satser på bærekraft, vil heller ingen andre satse på oss, så vi har rett og slett ikke råd til å henge etter, sier Fiskaaen.

Som et ledd i denne satsingen jobber CGI med Renewables Management System (RMS), som er en prisvinnende løsning designet for å kontrollere og styre utslipp fra fornybar energi. Systemet skal gjøre det enklere å drifte og overvåke produksjonen – og ikke minst løfte resultatene til nye høyder.
– Men skal vi nå bærekraftmålene vi har satt oss, er to ting helt avgjørende: Vi må samarbeide på tvers av sektorer, og så må de forskjellige bransjene ta ansvar for å lære bort det de kan om digitalisering til de nye energiaktørene, avslutter Fiskaaen.