Veien til fremtiden: Inventas, design og innovasjon

Big Data og kunstig intelligens blir stadig mer utbredt innen medisinsk teknologi, og ifølge leder for Medical Technologies i CGI-eide Inventas, Rolf Sellesbakk, kan en større satsing på MedTech føre til bedre behandling og økt livskvalitet for svært mange mennesker.

– Applikasjoner som kan håndtere pasientdata, applikasjoner for opplæring av helsepersonell og nye biosensorer for overvåkning og høsting av pasientdata er bare noen av de utrolig spennende tingene vi har i vente, sier Sellesbakk.

«Medical robots» – altså roboter som kan gjennomføre enda mer presise operasjoner enn hva vi mennesker er i stand til – kan vi også glede oss til å se mer av i tiden fremover.
– Ved hjelp av Big Data og kunstig intelligens vil leger kunne se helt nye, komplekse sammenhenger og få beslutningsstøtte basert på mye større mengder data enn hva vi mennesker hadde klart å prosessere.

Gir oppstartsbedrifter en «flying start»

MedTech er en bransje i enorm vekst, med svært mange oppstartsbedrifter over hele verden. Gjennom programmet «Helsesprint» ønsker Inventas å hjelpe disse bedriftene med å komme i gang, og knytte mulighetene den nye teknologien gir sammen med de menneskelige behovene.
– «Helsesprint» innebærer at vi setter sammen et egnet team av designere, utviklere og spesialister, og gjennom den brukersentrerte utviklingsmetodikken vår knar vi ideen frem til et konsept og finner gode løsninger sammen med kunden, sier Sellesbakk og legger til at de kan hjelpe oppstartsbedrifter med de fleste utfordringer.
– Noen kommer til oss for å få hjelp med produktutvikling – andre med kommersialisering. Uansett hvor i prosessen bedriften befinner seg eller hvilke utfordringer de står overfor, kan vi gi dem en flying start.

Kan tilby MedTech-kunder noe helt unikt

Selv om MedTech er en spennende og raskt voksende bransje, finnes det også utfordringer – blant annet kan det være omfattende prosess å få et nytt produkt eller en ny tjeneste godkjent i helsesektoren.
– Å få markedstilgang kan ta mange år, og ofte må man ha med seg store markedsaktører på laget for å i det hele tatt kunne overleve, sier Sellesbakk.

Til tross for store utfordringer, er han ikke i tvil om viktigheten av å satse på MedTech.

– Innovasjon innen helse og MedTech kan bidra til å forlenge liv samt gjøre livet bedre for veldig mange mennesker. Med dagens teknologi er det mulig å skreddersy behandlinger på en helt annen måte enn for bare noen få år siden, forteller Sellesbakk – før han legger til at det vi har sett så langt, bare er starten.
– Med MedTech kan vi behandle flere mennesker på en bedre og raskere måte, og etter at vi kom inne under CGI-paraplyen, har vi fått samlet det fysiske, det digitale og grensesnittet i ett og samme selskap – noe som gjør at vi kan tilby kundene våre innen MedTech helt unike løsninger.