TWIN on kaikille sopiva treasury-järjestelmä. TWINin avulla yritys hallinnoi kaikki rahoitussopimuksensa tehokkaasti niiden koko elinkaaren ajalta, toteuttaa rahoituksen kirjanpidon luotettavasti sekä saa ajantasaisen tiedon rahoituksen positioista ja riskeistä.
 

Asiakkaamme haaste

Tukeeko nykyinen treasury-ohjelmistonne yrityksenne tavoitteita, liiketoimintaprosesseja ja päätöksentekoa?

Yrityksen kasvu, uudet raportointivaatimukset, liiketoiminnan ja organisaation muutokset sekä kustannuspaineet luovat jatkuvasti uusia vaatimuksia yrityksen treasury-toiminnolle.

Treasuryn tehtäväkentän laajeneminen ja roolin vahvistuminen edellyttävät systemaattista tapaa hyödyntää tietojärjestelmiä. Rahoituksen prosessit tulee pystyä järjestämään niin, että työn piste siirtyy manuaalisesta tiedon prosessoinnista analysointiin ja päätöksentekoon.

Ratkaisumme

TWIN sisältää seuraavat sovellusalueet:

TWINissä on valmiina suuri määrä integraatioita, joiden avulla loppukäyttäjä voi automatisoida rahoitushallinnon prosessejaan

Hyödyt
  • Tehokas treasury-prosessi
  • Yhtenäiset välineet kaikkeen treasuryn ja tytäryhtiöiden väliseen kommunikaatioon
  • Kaikki treasuryn sopimukset yhdessä ja samassa paikassa
  • Ajantasainen tieto rahoituksen positioista ja riskeistä
  • Rahoituksen kirjanpito luotettavasti
  • Säästöt korkokustannuksissa
  • Tehokas käyttöönotto ja laadukkaat ylläpitopalvelut
  • Kokonaispalvelu Suomesta suomenkielellä
  • Järjestelmää kehitetään aktiivisesti
  • Mahdollisuus hyödyntää muita CGI:n palveluita
Miksi CGI

CGI on Pohjois-Euroopan johtava treasury-järjestelmätoimittaja. Palvelemme Suomessa lähes 50 TWIN-asiakasta ja yhteensä TWIN-asiakkaita on jo yli 160.

Meillä on vahva rahoitushallinnon toimialaosaaminen, joka on syntynyt pitkien asiakassuhteidemme tuloksena. TWINiä kehitetään aktiivisesti yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Suuren suomalaisen käyttäjämäärän ansiosta pystymme hyvin huomioimaan suomalaisten käyttäjien tarpeet TWINiä kehitettäessä. Suomalaiset asiakkaat saavat kaiken TWIN-palvelun Suomesta suomenkielellä.

TWIN-järjestelmän voi ottaa käyttöön myös palveluna, kuukausikohtaisella SaaS-maksulla.