Asiakkaamme haaste

Onko yrityksellänne sisäisiä ja ulkoisia lainasopimuksia, joiden hallinta manuaalisesti on työlästä?

Lainasalkun kirjanpitoprosessointi on pystyttävä tekemään virheettömästi ja tehokkaasti. IFRS-vaatimukset ovat lisänneet lainasalkun raportointivaatimuksia.

Treasuryn tulee pystyä tuottamaan entistä nopeammin tietoa johdolle ja muille sidosryhmille yrityksen rahoitusasemasta, korkokustannuksista sekä jälleenrahoitus- ja korkoriskeistä.

Ratkaisumme
 • TWINin korkoinstrumenttivalikoima on erittäin kattava. TWINin avulla yrityksenne hallinnoi laina- ja muita korkosopimuksia tehokkaasti sopimuksen koko elinkaaren ajan.
 • TWIN tukee rahoituksen päätöksentekoa tuottamalla luotettavasti korkoennuste-, suojausaste- ja muita tunnuslukuraportteja. Näiden tietojen perusteella tehtyjen lainojen ja korkojohdannaisten rekisteröinti ja ylläpito on helppoa TWINissä.
 • Säännöllisesti toistuva lainojen ja korkojohdannaisten kirjanpito ja raportointi ovat toteutettavissa automatisoidusti TWINin avulla.
Kattavuus

TWIN kattaa seuraavat korkoinstrumentit:

 • Maksuohjelmalliset lainat, joukkovelkakirjalainat, luottolimiittilainat (RCF) ja konsernilainat
 • Korkoswapit, korkotermiinit ja korko-optiot
 • Rahamarkkinasijoitukset (talletukset, todistukset, jvk-sijoitukset ja rahastot
 • Korkotuki- ja aravalainat
Hyödyt
 • Rahoituksen tunnusluvut esim. keskikorko, keskimääräinen maturiteetti, duraatio, korkomuutoksen vaikutus markkina-arvoon ja korkokuluihin
 • Kassavirtaraportit tiedossa olevia tai ennustettuja korkoja käyttäe
 • Jälleenrahoitusriskin mittaaminen (pitkäaikaiset / lyhytaikaiset, maturiteettiprofiilit
 • Pankkikohtaiset limiitit, tytäryhtiölimiitit ja sijoituslimiitit
 • Lainojen valuuttakurssiriskin hallinta
 • Korkoriskin suojauslaskenta
 • Muu IFRS-raportointi, kuten korko- ja valuuttaherkkyydet, tulevien vuosien korot ja lyhennykset