TWIN on kaikille sopiva treasury-järjestelmä. TWINin avulla yritys hallinnoi kaikki rahoitussopimuksensa tehokkaasti niiden koko elinkaaren ajalta, toteuttaa rahoituksen kirjanpidon luotettavasti sekä saa ajantasaisen tiedon rahoituksen positioista ja riskeistä.

Asiakkaamme haaste

Yrityksen kirjanpidon yleisen aikataulun johdosta myös rahoitustapahtumien kirjanpito tulee suorittaa mahdollisimman nopeasti ja virheettömästi. Tämä koskee sekä realisoituneiden tapahtumien kirjaamista että kuunvaihteen arvostuksia ja jaksotuksia.

Lisäksi Treasuryn tulee pystyä tukemaan tytäryhtiöitä niiden rahoitussopimusten kirjanpitokäsittelyssä.

Ratkaisumme
 • TWIN tukee rahoitusinstrumenttien kirjanpidollista käsittelyä erittäin monipuolisesti. TWIN auttaa Treasurya luomaan turvallisen treasury-prosessin sopimuksen syötöstä kirjanpitoon ja maksuliikenteeseen saakka.
 • Ainoastaan TWINissä tarkistetut ja hyväksytyt sopimukset/tapahtumat siirretään kirjanpitoon.
 • TWINissä annetaan tilöintisäännöt sopimustyypeittäin, ja TWIN tuottaa annettujen sääntöjen perusteella valmiit tiliöinnit sekä Treasurylle että tytäryhtiöille.
 • Tiliöinnit on siirrettävissä TWINistä liittymällä suoraan kirjanpitojärjestelmään, ja liittymä tehdään asiakkaan kirjanpitojärjestelmän vaatimusten mukaan. Kuunvaihteen kirjausten osalta TWIN tuottaa myös seuraavan kuun alun peruutusaineiston.
Helppo selvitys

Mahdollisten poikkeama- tai ongelmatilanteiden selvittäminen on helppoa:

 • Kun realisoitunutta tapahtumaa korjataan TWINissä, TWIN muodostaa kirjanpitojärjestelmälle automaattisesti vanhan kirjauksen peruutusviennin ja uuden viennin.
 • Käyttäjä pääsee suoraan TWINissä porautumaan kirjanpidon tili- ja tapahtumatasolle.
 • Ennen varsinaista kirjanpitoajoa on mahdollista ajaa alustava kirjanpitoajo.
 • Mikäli tilöintisäännöissä on puutteita, TWIN ohjaa käyttäjää tiliöintisääntöjen täydentämisessä.
Hyödyt
 • Vähemmän manuaalista työtä ja virheitä kirjausprosessissa
 • TWIN tuottaa kirjaukset sekä suomalaisen että kansainvälisen (IFRS) kirjanpitokäytännön mukaan
 • TWIN muodostaa tilöinnit ja kirjanpitoaineiston sekä Treasurylle että tytäryhtiöille (peilikauppatoiminnallisuus)
 • TWIN auttaa mahdollisten virheiden selvittämisessä: Käyttäjän on helppo päivittää tilöintisääntöjä tarvittaessa