Asiakkaamme haaste

Konsernin valuuttapositio koostuu useista eristä. Tieto on hajallaan eri puolia konsernia ja eri järjestelmissä. Valuuttaposition suojaamiseksi tarvitaan useita ulkoisia ja sisäisiä valuuttasuojauksia, joiden prosessointi on saatava mahdollisimman tehokkaaksi ja virheettömäksi.

Yrityksen on pystyttävä täyttämään valuuttaposition raportoinnin IFRS-vaatimukset, kuten valuuttajohdannaisten markkina-arvostaminen ja analyysi valuuttaposition herkkyydestä valuuttakurssimuutoksille.

Ratkaisumme

TWINin valuuttainstrumenttivalikoima on kattava. TWINin avulla yrityksenne hallinnoi valuuttasuojauksia tehokkaasti sopimuksen koko elinkaaren ajan.

TWIN tukee valuuttariskin hallinnan päätöksentekoa tuottamalla luotettavasti ajantasaisen tiedon yhtiöiden ja konsernitason valuuttapositioista. TWINissä yhdistetään tiedot liiketoiminnan valuuttapositioista ja niiden suojaamiseksi tehdyistä kaupoista.

Tytäryhtiöt tilaavat sisäisiä suojauksia Treasuryltä TWIN sisäisen kaupankäynnin toiminnolla, ja ulkoiset suojaukset saadaan TWINiin suoraan TWINin vakioliittymien avulla pankeista ja monipankkijärjestelmistä. Lisäksi TWINistä on valmiit liittymät kaupanvahvistusjärjestelmiin.

Säännöllisesti toistuva valuuttajohdannaisten kirjanpito ja tytäryhtiöraportointi ovat toteutettavissa automatisoidusti TWINin avulla. Valuuttajohdannaisten markkina-arvostukset ja realisoituneet tapahtumat siirtyvät TWINistä liittymällä kirjanpitojärjestelmään.

Kattavuus

TWIN kattaa seuraavat valuuttasopimustyypit:

 • Valuuttaspotit
 • Valuuttatermiinit
 • Valuuttaswapit
 • Valuuttaoptiot
Hyödyt
 • Rahoituksen positioiden valuuttariskin suojaaminen
 • Liiketoiminnan kassavirtojen valuuttariskin suojaaminen
 • Valuuttariskisimulaatiot
 • Straight Through Processing (STP): sisäinen kaupankäynti, vakioliittymät pankkeihin ja monipankkijärjestelmiin sekä liittymät kaupanvahvistusjärjestelmiin
 • Valuuttajohdannaisten markkina-arvostaminen kirjanpidon vaatimusten mukaan
 • Valuuttajohdannaisten kirjanpito: tiliöintiehdotelmat, kirjanpitoviennit ja täsmäyttäminen
 • Valuuttajohdannaisten suojauslaskenta
 • Myös tytäryhtiöille valuuttasuojausten raportointi ja kirjanpito automatisoidusti