TWIN on kaikille sopiva treasury-järjestelmä. TWINin avulla yritys hallinnoi kaikki rahoitussopimuksensa tehokkaasti niiden koko elinkaaren ajalta, toteuttaa rahoituksen kirjanpidon luotettavasti sekä saa ajantasaisen tiedon rahoituksen positioista ja riskeistä.

Asiakkaamme haaste

Yrityksellänne on käytössä erilaisia rahoitusinstrumentteja sekä sisäisten että ulkoisten vastapuolten kanssa. Treasuryn tulee pystyä tuottamaan raportteja Treasuryn sopimuksista, positioista, tuloksesta ja riskeistä entistä nopeammin ja kattavammin.

Kaiken kaikkiaan raportoinnin haasteena on tiedon kerääminen, yhdisteleminen, luotettavuus, ajantasaisuus sekä erilaiset ad hoc -tarpeet päätöksenteon tueksi.

Ratkaisumme

TWIN on kehitetty palvelemaan mahdollisimman kattavasti rahoituserien raportoinnin tarpeita sisältäen sekä ulkoiset että sisäiset raportointivaatimukset.

Tase- ja tulosraportit

 • Avoimet sopimukset
 • Markkina-arvot
 • Limiitit (vastapuoli, instrumentti yms.)
 • Reaaliaikapositio
 • Kauden kokonaistulos, kaudella realisoitunut tulos, kaudella realisoitumaton tulos
 • Kassavirta- ja tapahtumaraportit: Erääntymislistat ja Sopimuksen tapahtumat

Kirjanpidon täsmäytysraportit: Kirjaukset kirjanpidon tileittäin ja tapahtumatasolla Rahoituserien tase ja tuloslaskelma suoraan TWINistä Tilinpäätösraportointi: Korko- ja valuuttakurssimuutosten herkkyysanalyysi sekä Lyhennys- ja korkomatriisit Konserniyhtiöraportointi: Sisäisten sopimusten kuukausiraportit tytäryhtiöille Johdon raportit (TWIN Excel Toolbar): Graafiset esitykset

Hyödyt
 • Kaikki rahoituserien raportointi tehtävissä yhdestä ja samasta järjestelmästä
 • Treasury-toiminnon painopiste tiedon keruusta analysointiin ja päätöksentekoon
 • TWINissä valmiina suuri määrä raporttikenttiä ja eri laskentatapoja
 • Toistuvasti käytettävien raporttien ajaminen automatisoitavissa
 • Raportit lähetettävissä tytäryhtiöille suoraan TWINistä
 • Raportin muokkaaminen ja uuden raportin tekeminen helppoa