Apua haastavaan lajiin

Organisaation tavoitteena on varmistaa, että oikeat henkilöt ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hyvällä työvuorosuunnittelulla voidaan vaikuttaa työn tulokseen, mutta myös työhyvinvointiin sekä työntekijöiden jaksamiseen. Haastavuutta työvuorosuunnitteluun tuo erilaiset tekijät, kuten henkilöstön vaihtuvuus, työntekijöiden käytettävyys, lepoajat vuorojen välissä ja nopeat muutokset. 

Työvuorosuunnittelija suunnittelee työvuoroja tietyin väliajoin. Aikaa kuluu reippaasti miehitystarpeen selvittämiseen, oikeiden henkilöiden löytymiseen, yksittäisen henkilön työvuorotoiveiden sekä työkuorman huomioimiseen. Suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä on niin monia, että se tuottaa haasteita tekijälleen.

Healthcare professional holding tablet computer

Optimointi työvuorosuunnittelun tukena

Optimointi on tekoälyavusteista työvuorosuunnittelua, jossa järjestelmä suunnittelee työvuorot toimintalähtöisesti osaamistarpeet, toiveet ja työvuorosuunnittelun ergonomia huomioiden. Työvuorosuunnittelijalle optimointi mahdollistaa hyvän keinon säästää aikaa ja tehostaa työn tekemistä.

Optimoinnin hyötyjä
  • Optimointi vapauttaa 2/3-osaa työvuorosuunnitteluun käytetystä ajasta

  • Tuo joustavuutta työvuorosuunnitteluun

  • Vastaa toiminnan tarpeisiin ja huomioi henkilöstön osaamisen

  • Parantaa työtyytyväisyyttä

  • Tasapuolisempi ja oikeudenmukaisempi suunnittelu

  • Laadukkaammat työvuorolistat

690 000 €
säästyy työvuorosuunnittelun tuottamista kustannuksista
2,3 M €
säästyy siirryttäessä yhteisöllisestä osallistavaan työvuorosuunnitteluun
45
henkilötyövuotta vapautuu hoitotyöhön

Optimointia hyödyntävä toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu on yksi keskeinen keino, jonka avulla voi vaikuttaa erityisesti sote-sektorin resurssien riittävyyteen. Koostimme työvuorosuunnittelun kehittäjän avuksi optimointioppaan.

Täyttämällä oheisen lomakkeen saat oppaan linkin sähköpostiisi. Muistathan tarkastaa myös roskapostikansion.

Optimointioppaan kansikuva