Ruokapalvelun tärkein tehtävä on valmistaa herkullista, terveellistä ja asiakastarpeita vastaavaa ruokaa. Resurssit tulee ohjata oikein ja kustannukset olla hallinnassa. Tekniset asiat ja versiopäivitykset vaativat erityisosaamista ja palvelinympäristöjen ylläpidosta aiheutuu kustannuksia. Lisäksi ongelmatilanteissa aikaa tuhlaantuu usein ylimääräisiin selvitystöihin.

Aromi Palveluna on kokonaisratkaisu, jossa asiakkaalle toimitetaan nykyaikainen Aromi-järjestelmä ”avaimet käteen” -periaatteella.

Aromi Palveluna -mallissa käyttöympäristö on täysin CGI:n ylläpidossa, joten käyttäjän ei tarvitse huolehtia teknisistä asioista. Palveluna (SaaS) -malliin sisältyy järjestelmän käyttöympäristö mukaan lukien palvelinlaitteet sovelluksineen ja valvontapalveluineen. Palvelu tuotetaan jaetusta palvelinkapasiteetista, joka mahdollistaa tehokkaan ylläpidon. CGI vastaa ympäristön ylläpidosta ja asiakas voi keskittyä vain käyttämään Aromia oman liiketoimintansa tukena.

Ulkoista tiedon hallinta CGI:lle

Tuotevalikoiman, asiakaskunnan tarpeiden tai lainsäädännön muuttuessa ruokapalvelun on mukauduttava muutoksiin sujuvasti. Järjestelmät tukevat ruokapalvelutoimijaa vain, jos tiedot ovat järjestelmässä luotettavia ja ajan tasalla. Tietojen lisääminen ja päivittäminen vievät arvokasta aikaa.

Tarjoamme asiakkaillemme lisäpalveluna pääkäyttäjäpalvelua, jossa toimiala-asiantuntijamme CGI:llä ylläpitävät järjestelmässä olevia tietoja sovitun mukaisesti. Tietojen ylläpito ei myöskään käyttöönoton jälkeen vaadi ylimääräisiä resursseja.

Aromi pääkäyttäjäpalvelu sisältää esimerkiksi:

  • Asiakkaan organisaation perustietojen ylläpito
  • Käyttöoikeuksien ylläpito
  • Sopimustuotteiden tuonti järjestelmään ravinto- ja tuotetietoineen
  • Aromi Palveluna -reseptipankin ylläpito

 

Palvelun hyödyt ruokapalveluille

Aromi Palveluna –malli takaa, että ruokapalvelulle jää järjestelmän ylläpidon sijasta aikaa varsinaiseen toimintaan sekä lisäarvon tuottamiseen asiakkaille. Toimiala-asiantuntija CGI:llä puolestaan vastaa järjestelmässä olevan tiedon ajantasaisuudesta asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Kokeneena infra-toimittajana CGI:n palvelinympäristömme ovat luotettavia, ulkopuolisten auditoijien toimesta auditoituja. Ympäristöt ylläpidetään hyvien tapojen mukaisesti ja ne sijaitsevat Suomessa.