Digitaalinen omavalvonta helpottaa ammattikeittiön arkea

Chefstein on Suomessa kehitetty ja keittiöammattilaisten suunnittelema helppokäyttöinen digitaalinen omavalvontapalvelu ravintoloille ja ammattikeittiöille.

Ratkaisu valjastaa omavalvontasuunnitelmasi käytäntöön vaivattomasti, kun kaikki keittiötehtävät ovat kätevästi yhdessä paikassa. Et tarvitse enää mappeja tiedon keräämiseen ja säilyttämiseen, kun kaikki mittaustiedot siirtyvät automaattisesti pilvipalvelun raporteille. Näin vapautat keittiöammattilaisten aikaa ylimääräiseltä työltä. Voit itse valita, missä laajuudessa haluat Chefstein-palvelua käyttää.

Kirjaudu palveluun

Haluatko lisätietoa tai tarvitsetko tukea?


Tuki: 
servicedesk.cgiaromi.fi@cgi.com
puh. 010 302 2400 (arkisin klo 9–15)

Myynti:
Jens Rosenqvist, Business Development & Account Manager
jens.rosenqvist@cgi.com,
+358 40 556 5511

 

Chefstein ammattikeittiöiden sovellus käytössä

Chefsteinillä keittiön prosessit haltuun kokonaisvaltaisesti

Chefstein on ammattikeittiön älykkäin luottotyökalu. Se tekee omavalvonnasta melkein luvattoman helppoa, perehdyttää uusia työntekijöitä, valvoo ruokaturvallisuutta ja analysoi hävikkiä puolestasi. Näiden ominaisuuksien ansiosta Chefsteinista saa muun muassa seuraavia hyötyjä:

Mitä usempaa keittiötä johdat, sitä enemmän Chefsteinista on hyötyä

Se soveltuu kaikenlaisiin ammattikeittiöihin. Se rakastaa moninaisuutta ja uusia ihmisiä. Chefstein on loistava apu töissä – se hyppää mukaan juuri silloin, kun sitä tarvitaan, mutta osaa myös odotella taka-alalla silloin, kun on aika antaa muiden loistaa.

Huolehdi ruokaturvallisuudesta Chefsteinin avulla

Chefstein valvoo eri laitteiden lämpötiloja automaattisilla sensoreilla ja ilmoittaa, jos jokin menee pieleen. Tiedät varmasti, miten elintarvikkeet voivat tai sujuiko jäähdytysprosessi moitteettomasti. Voit keskittyä keittiön muihin tehtäviin ilman huolta ruokien turvallisuudesta.

Voit jakaa uuden siivoustehtävien listan työntekijöille esimerkiksi 25 ravintolassa

Chefsteinin avulla voit näppärästi toimittaa tiedot kaikille vain muutamalla napsautuksella ja seurata, että annetut tehtävät tulevat tehdyksi.

Seuraa jokaisen keittiösi ruokahävikin määrää

Chefstein on kehitetty seuraamaan hävikkiä automaattisesti digitaalisten hävikkivaakojen avulla. Voit seurata hävikin määrän kehitystä raporteilta.

Lyhyesti sanottuna: Chefstein on se ihanteellinen keittiötiimin ”jäsen”, joka hoitaa nekin tehtävät, joista kukaan muu ei pidä. Mukisematta. Se säästää aikaa ja rahaa. Sen ansiosta muut voivat itse keskittyä intohimoonsa: parhaiden makujen valmistamiseen.

Tutustu Chefsteinin ominaisuuksiin

Älykäs keittiöapuri tarjoaa monipuolisia ominaisuuksia, jotka tekevät ruoanlaitosta helppoa.

Ruokaturvallisuus

Dokumentoit ja hallinnoit ruokaturvallisuuteen liittyviä tehtäviä systemaattisesti HACCP-periaatteella Chefstein-ratkaisun avulla. Ratkaisu tallentaa ja arkistoi ruokaturvallisuustoimenpiteet digitaalisesti, mikä tekee niiden seuraamisesta ja analysoimisesta vaivatonta.

Manuaalisilla mittareilla ruoan lämpötiloja voidaan seurata eri vaiheissa, kuten vastaanottotarkastuksissa, valmistuksessa, jäähdytyksessä ja tarjoilussa. Reaaliaikainen tieto tallentuu sähköisesti ja nopeuttaa mahdollisten ongelmien havaitsemista sekä niihin reagoimista.

Kriittisten seurantakohteiden ympärivuorokautinen etävalvonta antaa rauhaa keskittyä ruoan valmistukseen. Chefstein mahdollistaa nopeat korjausliikkeet, jos jokin poikkeavuus havaitaan, mikä edelleen vahvistaa ruokaturvallisuutta ja auttaa välttämään vaaratilanteita.

Hyödyt

 • Vaivaton omavalvonnan (HACCP-periaate) hallinnointi ja ruokaturvallisuuden varmistus
 • Toimenpiteiden digitaalinen dokumentointi ja reaaliaikaisen tiedon saatavuus
 • Helppo seuranta ja vertailu eri toimipisteiden välillä
 • Ympärivuorokautinen etävalvonta kriittisille seurantakohteille  

Lyhyesti sanottuna: Chefstein on se ihanteellinen keittiötiimin ”jäsen”, joka hoitaa nekin tehtävät joista kukaan muu ei pidä. Mukisematta. Se säästää aikaa ja rahaa. Sen ansiosta muut voivat itse keskittyä intohimoonsa: parhaiden makujen valmistamiseen.

Hygienia

Chefstein on innovatiivinen ratkaisu ammattikeittiöiden hygieniahallintaan. Se tarjoaa kattavan digitaalisen hallintajärjestelmän, joka takaa moitteettoman hygieniatason ja minimoi elintarvikeperäisten taudinaiheuttajien riskit keittiössä.

Chefstein-ratkaisun avulla hygieniatehtäviä hallitaan digitaalisesti ja varmistetaan tehokas ja systemaattinen lähestymistapa hygienian ylläpitoon. Chefsteiniin voidaan myös integroida digitaalinen käsikäyttöinen pintahygieniamittari, joka mittaa pintojen puhtauden alle minuutissa. Mittari siirtää tiedot automaattisesti Chefsteiniin, mikä helpottaa seurantaa ja raportointia.

Hallintanäkymän selkeät raportit auttavat seuraamaan keittiön kehitystrendejä ja HACCP-prosessien toimivuutta. Näin voit varmistaa, että keittiösi täyttää tiukimmatkin hygieniastandardit.

Hyödyt

 • Moitteettoman keittiöhygieniatason ylläpito digitaalisella hygienian hallinnalla
 • Nopea pintahygienian mittaus ratkaisuun integroidulla pintahygieniamittarilla
 • Automatisoitu tiedonsiirto sekä selkeät raportit ja seuranta
 • Asiakastyytyväisyys säilyy korkeana hygieniatasosta huolehtiessa
Omavalvonta

Chefsteinin digitaalinen omavalvonta on luotu helpottamaan omavalvonnan tehtäviä ammattikeittiössä. Omavalvontatehtävien hallinta digitaalisesti parantaa toiminnan laatua.

Omavalvonnan kirjaukset ja tehtävät ovat Chefstein-mobiilisovelluksessa. Sovellukseen kirjataan omavalvontamerkintöjä, kuten ruoan ja laitteiden lämpötilamittaukset, siivoustehtävät, hävikin kirjaus ja pintapuhtausnäytteiden otto. Kun yksittäinen tehtävä on suoritettu, se kuitataan sovellukseen tehdyksi. Jos tehtäviä jää tekemättä tai mittauksissa tulee raja-arvoja ylittäviä poikkeamia, sovellus huomauttaa tästä.

Laajimmillaan digitaalinen omavalvonta myös automatisoi lämpötilamittauksia. Chefstein voi huolehtia osasta omavalvonnan mittauksista täysin ilman keittiötyöntekijöiden manuaalista työtä. Kylmiöihin sijoitettavat langattomat Chefstein-mittauslaitteet suorittavat mittaukset automaattisesti vuorokauden ympäri ja kirjaavat lukemat palvelun raporteille. Keittiön henkilökunta saa puhelimen sovelluksesta hälytyksen, jos lämpötiloissa havaitaan poikkeamia.

Omavalvontaan voidaan liittää muitakin helppokäyttöisiä mittalaitteita, joilla esimeriksi tavaranvastaanotto- tai tarjoilulämpötilat tai pintahygienia voidaan tarkistaa nopeasti tuloksen tallentuessa ratkaisuun automaattisesti. Lisäksi Chefstein tuottaa automaattisesti raportteja ja arkistoi tulokset niiden tallentuessa suoraan pilvipalveluun.

Hyödyt

 • Kaikki keittiötehtävät ja mittaustieto yhdessä paikassa
 • Aikasäästöt automaattisilla mittauksilla ja raportoinnilla
 • Tasalaatuisuus omavalvonnan tehtävien suorittamisessa
 • Mobiilisovelluksen helppokäyttöisyys sekä automaattiset hälytykset ja muistutukset Kieliversiot ja selkeät visuaaliset elementit
Ruokahävikki

Chefstein-ratkaisu ja hävikkivaaka sopivat erinomaisesti ruokahävikin hallintaan ammattikeittiöissä. Niiden avulla keittiöhenkilökunta voi seurata ruokahävikin määrää, syitä ja kehitystä. Samalla voidaan panostaa toiminnan tehostamiseen ja vastuullisemman liiketoiminnan harjoittamiseen.

Chefstein-mobiilisovellus tarjoaa kätevän tavan kirjata ruokahävikkiä, mikä helpottaa arkea ja vähentää tarpeetonta työmäärää. Sovelluksen avulla ruokahävikkiä voi luokitella eri hävikkityyppien, raaka-aineiden ja syiden mukaan. Tallennetun datan pohjalta voidaan suunnitella toimenpiteitä ruokahävikin vähentämiseksi.

Hävikkivaaka automatisoi ruokahävikin seurannan keittiössä. Sen langattomuus ja helppo siirrettävyys tekevät siitä helpon ottaa käyttöön, ja se alkaa välittömästi seurata ja analysoida hävikkiä reaaliajassa. Hävikkivaaka siirtää keräämänsä tiedot automaattisesti Chefstein-raporteille, joten keittiöhenkilökunnan ei tarvitse käyttää aikaa manuaaliseen tiedonsiirtoon.

Ruokahävikin vähentäminen tukee ruokaturvallisuutta ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä sekä veden- ja maankäytön kuormittavuutta. Yhdessä Chefstein-ratkaisun ja hävikkivaa’an kanssa ammattikeittiöt voivat tehokkaasti hallita ruokahävikkiä ja vähentää ympäristövaikutuksia.

Hyödyt

 • Ruokahävikin määrän helppo kirjaaminen mobiilisovelluksella
 • Hävikin syiden ja kehityksen tarkka seuranta
 • Automaattinen tiedonsiirto hävikkivaa’asta raporteille
 • Hävikkidatan hyödyntäminen toimenpiteiden suunnittelussa hävikin minimoimiseksi
Ammattikeittiö ja kokki

Jutellaanko lisää Chefsteinista?

Haluatko lisätietoa tai tarvitsetko tukea?


Tuki: 
servicedesk.cgiaromi.fi@cgi.com
puh. 010 302 2400 (arkisin klo 9–15)

Myynti:
Jens Rosenqvist, Sales & Account Manager
Jens Rosenqvist@cgi.com,
+358 40 556 5511

 

Kuvassa ravintolatyöntekijöitä