27.05.2021

Malmön kaupunki tehostaa ateriapalveluaan kaupungin kunnallisissa peruskouluissa ja lukioissa sekä osassa esikouluja siirtymällä moderniin ruokapalvelujärjestelmään. CGI Aromin avulla keittiöhenkilökunta voi seurata ruokalistojen suunnittelussaan avainlukuja, kuten kustannuksia ja hiilijalanjälkeä, reaaliajassa. Se lisää suunnittelutyön luovuutta ja tukee samalla kaupungin korkeiden kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Uusi ateriapalvelujärjestelmä muodostaa perustan suunnittelutyölle ja noin 40 000 lounaan päivittäisjakelulle kaikkiin Malmön kaupungin kunnallisiin peruskouluihin ja lukioihin sekä esiopetuksen suuriin palvelukeittiöihin. Ruoanjakeluun sisältyvät myös aamiaiset, välipalat sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan ateriat.

CGI Aromi on modulaarinen ateriapalvelujärjestelmä ammattikeittiöille, ja se tukee koko ateriaprosessia ruokalistasuunnittelusta, valmistuksesta, jakelusta aina laskutukseen ja seurantaan. Aromi huomioi muun muassa ruoka-aineallergiat ja erityisruokavaliot sekä ruokahävikin, hyödyntää satokausituotteita ja laskee hiilijalanjäljen käyttäen apunaan Ruotsin valtion tutkimuslaitoksen RISE:n tietokantaa.

Malmön kaupungin tavoitteena on, että 90 prosenttia koulujen tarjoamasta ruoasta on luomua ja että laskennallinen hiilidioksidiekvivalentti on 1,30 kg ruokakiloa kohti. Samaan aikaan vaatimukset erityyppisten erityisruokavalioiden tarjoamisesta ovat yleistymässä.

”Koulukeittiöissä työskentelee kokeneita kokkeja, jotka haluavat olla mahdollisimman luovia. Järjestelmän on tuettava eikä estettävä tätä prosessia. Aiemmin järjestelmätuki oli mukana vain suunnittelu- ja seurantavaiheessa. Aromin avulla ne, jotka tilaavat ja valmistavat ruokaa, voivat nyt analysoida tilannetta reaaliajassa keittiön näkökulmasta. He voivat tehdä aktiivisia valintoja ja nähdä suoraan, miten valinnat vaikuttavat avainlukuihin. Tämä on uutta, ja me uskomme todella, että Aromilla tulee olemaan suuri merkitys toiminnalle", toteaa Joel Norén, Malmön kaupungin projektipäällikkö.

Tukee avointa dataa

Malmön kaupungin hankintatoimen asettamana vaatimuksena on myös, että järjestelmätoimittajan on kyettävä tukemaan kansallista työtä avoimella datalla. Yhdenmukaistamalla ja koordinoimalla tietoja kaikissa kunnissa ja kaikkien viranomaisten osalta avautuu mahdollisuuksia suorittaa nopeasti kattavia ja luotettavia analyysejä, jotka vaativat aiemmin paljon resursseja.

”Maan 290 kuntaa käsittelee nykyään tietojaan eri tavoin. Vakioitujen tietojen avulla on mahdollista tehdä kattavia analyysejä ruokahävikistä, hiilijalanjäljestä, lähiruoan hankkimisesta ja muusta vastaavasta, mikä on tähän asti edellyttänyt paljon resursseja tai joita on ollut mahdotonta toteuttaa. Haluamme ehdottomasti tukea tätä mahdollisuutta ja meillä on suuret odotukset CGI:n ja Aromin osalta", sanoo Malmön kaupungin ruokapalvelusuunnittelija Tina Bowley.

Vakioitujen tietojen avulla on mahdollista tehdä kattavia analyysejä ruokahävikistä, hiilijalanjäljestä, lähiruoan hankkimisesta ja muusta vastaavasta, mikä on tähän asti edellyttänyt paljon resursseja tai joita on ollut mahdotonta toteuttaa.

"Haluamme jakaa vaikutusvaltaa kaikille tähän käsittelyyn osallistuville, ateriasuunnittelijoista ruokailijoihin. Monipuolisten aterioiden luomisen tulisi olla helppoa ja samalla olisi otettava huomioon henkilöstö, ympäristö ja talous. Aromi mahdollistaa sen, ja odotamme todella innolla yhteistyötä Malmön kaupungin kanssa", sanoo CGI:n Aromista Ruotsissa vastaava pääarkkitehti Greger Wikstrand.

Hankinta käytiin julkisen hankintalain mukaisen vuoropuhelun muodossa. Ruotsin ruokapalvelualan järjestelmämarkkinat ovat viime vuosina olleet miltei monopolitilanteessa, mutta tämä hankintamenettely on johtanut siihen, että useampi toimittaja pystyy kilpailemaan kaupungin hankinnoista.

Lisätietoa Aromista:
www.cgi.com/fi/fi/tuoteratkaisut/aromi

ja

Tero Pollari
+358 50 4102450

tero.pollari@cgi.com

Mediayhteydet

Esa Luoto
PR Lead, CGI Suomi
+358 50 380 5601
esa.luoto@cgi.com