Ruokapalvelutoimijoilla on eritasoisia asiakkuuksia, joilla on erilaiset odotukset, tilausvalikoimat ja hinnat. Ruokailijat haluavat vapauden valita, mitä syödä. Erilaiset vaihtoehdot pitää voida tarjota houkuttelevasti ja tuoda helposti asiakkaiden valittaviksi.

Tilausten tehokas käsittely, yhdistely ja toimitus asettavat haasteita ruokapalvelulle. Ateriat ja tuotteet kannattaa tilata yhdestä järjestelmästä, jotta kokonaisuutta on helpompi hallita.

Viime hetken muutokset tilauksiin eivät aina välity keittiöön, ja siksi tilaamisen pitää olla vaivatonta ajasta ja paikasta riippumatta. Tehdyistä tilauksista halutaan kerätä tiedot vaivatonta laskuttamista varten.

Aromi Myynti -tilausjärjestelmä on kuin verkkokauppa: tuotteet saadaan näyttävästi esille ja tilaaminen on käyttäjille helppoa ja vaivatonta – myös mobiilisti. Tilaajanäkymä voidaan rakentaa vastaamaan tilaavan asiakkaan tarpeita. Sen kautta asiakkailta voidaan kerätä näppärästi myös asiakaspalautetta.

Nykyaikainen teknologia mahdollistaa joustavan ruokatuotantoprosessin, jonka avulla ruokailevien asiakkaiden tarpeita voidaan palvella monipuolisemmin.

 

 

Työkalun hyödyt ruokapalveluille

  • Konseptiajattelu - Konseptit ohjaavat asiakkaalle määritetyt ateriat, ruokalajit ja tuotteet tilattavaksi.

  • Automaatio - Toistuvat tilaustoiminnot saadaan automatisoitua, jonka myötä tilaajan tarvitsee huolehtia tilauksista vain niiden sisällön muuttuessa.

  • Laskutus - Myynnistä saadaan aineistot tuotantoa ja laskutusta varten. Laskutusaineisto saadaan siirrettyä monipuolisten liittymien kautta eri laskutus- ja kirjapitojärjestelmiin.

  • Palvelukeittiömalli - Asiakkaiden tekemät ateriatilaukset kääntyvät ohjelmassa ruokalajeiksi ja palvelukeittiö pystyy tilaamaan ruokaa todellisen tarpeen mukaan esimerkiksi kiloina tai vuokina.

  • Asiakastieto - Kun ruokailijat tuodaan järjestelmään potilastietojärjestelmästä tai vaikka päivähoidon kirjausjärjestelmästä, vältytään saman tiedon kirjaamiselta kahteen eri järjestelmään.