Työkyvyn johtamisen virtuaalitilaisuuksien tallenteet

Kevään 2021 aikana järjestimme työkyvyn johtamisen teemalla useita tilaisuuksia. Teemoina työn murroksen vaikutukset työkyvyn johtamiseen, tiedolla johtaminen, data ja analytiikka sekä työhyvinvoinnin ja -kyvyn ekosysteemit. 

 

Työhyvinvoinnin alustaratkaisu ja ekosysteemit

Osa yrityksistä on jo toteuttanut itselleen alustaratkaisun, joka on muuttanut yrityksen toimintatapaa. Esimerkkinä tällaisesta yhteistyöstä meille kertoo Apteekkien Eläkekassa, joka on ensimmäisten joukossa lähtenyt yhtenäistämään apteekkien työhyvinvointitoimintoja, ja siitä syntyneen ymmärryksen jakamista. 

Lataa tallenne

 

Työkykyriskin varhainen tunnistaminen

Miten datan voi valjastaa tukemaan työkyvyttömyysriskien ennaltaehkäisyä? 

Työkyvyn säilyttäminen on paitsi yksilön myös yhteiskunnan kannalta keskeinen asia, jolla turvataan yritysten ja organisaatioiden kilpailukyky, työurat ja yhteiskunnallinen hyvinvointi. Tervetuloa kuulemaan edistyneen analytiikan mahdollisuuksista tukea työkykyriskin tunnistamista!

Lataa tallenne

 

Ratkaisu21: Työkyvyn johtaminen epävarmassa ajassa

Työntekijöiden ja esimiesten työkyky vaikuttaa monin tavoin koko yhteiskuntaamme. Millaisia hyviä käytäntöjä henkilöstön tueksi on kehitetty?

Tilaisuudessa haastattelemme työkykyjohtamisen asiantuntijoita, joilla on kattava kuva suomalaisten työkyvystä ja -hyvinvoinnista eri toimialoilla. Keskustelemme mm. koronan tuomasta epävarmuudesta, alati kehittyvien digitaalisten palveluiden vaikutuksesta ja jatkuvan oppimisen vaatimuksesta.

Lataa tallenne

 

Webinaari: Työkyvyn tiedolla johtaminen

Tiedolla johtaminen on tänä päivänä monien organisaatioiden kehittämiskohteena. Dataa on tarjolla aikaisempaa enemmän, mutta miten muodostaa siitä uutta ymmärrystä ja tuoda tieto käyttäjien saataville helposti ymmärrettävässä muodossa? Webinaarissamme keskitymme työkykyjohtamisen kehittämiseen tietoa käyttäen. Tilaisuudessa on mukana keskustelemassa Eksoten Elina Antikainen.

Lataa tallenne

 

Webinaari: Murtaako työn murros työntekijät ja työkyvyn - katse työkyvyn johtamiseen

Yritykset ovat tietoisempia työkykyjohtamisen merkityksestä ja osaavat siten myös vaatia vaikuttavampia palveluita. CGI:n toteuttamassa Työn murroksen tutkimuksessa nousi esille työkykyjohtamiseen, työkykyriskeihin ja työkyvyn parantamiseen liittyviä teemoja. Miten työn murros on vaikuttanut työkykyyn? Miten työkykyä voidaan johtaa ja miten teknologia tukee työkyvyn johtamista? Keskusteluissa mukana Ilmarisen Tuija Määttä.

Lataa tallenne

 

Webinaari: Lopputöidemme oppeja ketterästä projektijohtamisesta ja työkyvyn ekosysteemeistä

Asiakkaidemme prioriteetteja ovat sekä ketterä kehittäminen että erilaisten kumppaniekosysteemien muodostaminen. Tässä webinaarissa perehdytään siihen millaisia käytännön kokemuksia näistä aihepiireistä on ja kuinka toimintaa voidaan edelleen kehittää. 

Lataa tallenne

 

Lue lisää työkykyjohtamisesta täältä