Riski työkyvyttömyydelle on kasvanut kaikissa ikäryhmissä, ja sen ennustettavuudesta on tullut vaikeaa, joten tarvitaan uudenlaisia keinoja ymmärtää riskejä. Kukaan yksittäinen toimija ei pysty ratkaisemaan työssäjaksamisen haastetta yksin, siksi tarvitaan työhyvinvoinnin toimijoiden yhteispeliä eli ekosysteemiä.

Osa yrityksistä on jo toteuttanut itselleen alustaratkaisun, joka on muuttanut yrityksen toimintatapaa. Esimerkkinä tällaisesta yhteistyöstä meille kertoo Apteekkien Eläkekassa, joka on ensimmäisten joukossa lähtenyt yhtenäistämään apteekkien työhyvinvointitoimintoja, ja siitä syntyneen ymmärryksen jakamista. 

Monilla toimialoilla tehdään juuri nyt samaa, jolloin syntyy mahdollisuus hyödyntää arvoverkkoa liiketoiminnan kasvattamiseksi. Informaation julkaiseminen hyvin hallinnoituun ja tietoturvalliseen arvoverkkoon luo uusia tapoja hyödyntää ja yhdistellä tietovirtoja. Syntynyt verkostoefekti moninkertaistaa mahdollisuudet.

Tervetuloa työkyvyn johtamisen webinaarisarjan kevään viimeiseen osioon, jossa käsittelemme työkyvyn ja –hyvinvoinnin johtamista alustatalouden ja ekosysteemien näkökulmasta.

 

Agenda:

Alustatalouden & ekosysteemien mahdollisuudet ja näkymät
Juha Peltoniemi, johtaja, digitaaliset ekosysteemit, CGI

Miten työkykykyä ja -hyvinvointia voidaan johtaa digitaalisen työkykypalvelun avulla? 
Sirpa Moilanen, eläkepäällikkö, Apteekkien Eläkekassa

Miten palvelu rakennetaan loppukäyttäjän näkökulmasta?
Roosa Kotilainen, palvelumuotoilija, CGI