Useissa organisaatioissa on havahduttu siihen, että DevOpsiin pohjautuva pilvikehittäminen on helppoa aloittaa, mutta kallista ylläpitää pitkällä tähtäimellä. Kehitystyön tekninen velka kasaantuu, kun kehitystiimit tekevät itsenäisiä ratkaisuja ja luovat toisistaan eroavia tapoja hallita ympäristöä. Samalla tehottomasti hyödynnetty pilvikapasiteetti kasvattaa kustannuksia kalliiden lisenssimaksujen muodossa.

CloudOps auttaa säilyttämään DevOps-sovellusten nopeat kehityssyklit ja lyhyet läpimenoajat, samalla varmistaen, että teknisen alustan laatua ja sitä käyttävien sovellusten elinkaarikustannuksia hallitaan systemaattisesti. Osana CloudOps-kehitystä CGI:n SRE:t mahdollistavat DevOps-tiimien ajankäytön kohdistumisen uusien digipalveluiden kehittämiseen eri osa-alueiden, kuten kyberturvallisuuden ja data-arkkitehtuurin, asiantuntijoiden tukemana.

CGI CloudOps perustuu pitkään kokemukseemme laajamittaisten DevOps-kehityshankkeiden pilviympäristöjen ja kustannusten hallintaan. Kustannussäästöjä CloudOps-kehittämisessä syntyy muun muassa siitä, että korkea automaation taso minimoi tuen tarpeen kun ympäristö korjaa itse itseään.

CloudOps on CGI:n malli nopealle ja ketterälle digikehittämiselle. Se perustuu Googlen kehittämään SRE-hallintamalliin, jossa tehtävään erikoistuneet Site Reliability Engineerit eli SRE:t huolehtivat pilviympäristön tehokkaasta hyödyntämisestä sekä yhtenäisyydestä ja vapauttavat näin kehittäjien aikaa liiketoimintaa tukevien palveluiden työstämiseen. 

CloudOps-osaamiskeskus skaalautuu kehitystarpeisiin tilanteen mukaan

CGI:n CloudOps-osaamiskeskus on erikoistunut tuottamaan pilviteknologiaan liittyviä palveluja. Se tarjoaa suuriin volyymeihin ja asiakkaisiin skaalautuvaa pilviosaamista, jolla katkaistaan monia organisaatioita vaivaava tekninen velkakierre ja automatisoidaan pilvitoimintojen ylläpitoa. Osaamiskeskus yhdistää eri alojen osaamista parhaan palvelun tarjoamiseksi; tällä hetkellä keskuksesta käsin asiakkaitamme palvelevat joukko pilviasiantuntijoita, sovelluskehittäjiä, järjestelmänvalvojia sekä henkilöitä, joilla on kokemusta konesaleista ja prosessiosaamisesta.

CGI CloudOps

 

Microsoft Gold Partner
AWS
Google Cloud Platform