Elinkaarensa päähän tulleilla on-premise -palvelimilla sijainnut Valtiokonttorin taloustietoihin ja tilirakenteisiin liittyvän tiedon käsittelyjärjestelmä, TATI, täytyi siirtää uudelle alustalle. Tunnistautumisratkaisu oli samalla korvattava käytössä olleen palvelun lakkautuessa.

TATI-järjestelmää käytetään valtion talousarvion ja lisätalousarvion tilijaottelun luomiseen ja ylläpitoon. Koska käyttäjiä on vain muutama, eikä käyttö ole päivittäistä, tärkeydestään huolimatta ratkaisuun ei haluttu tehdä mittavia investointeja.

Nopea siirto uuteen ympäristöön

Järjestelmä siirrettiin CGI:n tarjoamaan Azure-ympäristöön nopeassa migraatioprojektissa. Palvelu paketoitiin alustan osalta kiinteähintaiseksi SaaS-ratkaisuksi (Software as a Service), jossa sekä alustan että järjestelmän tuki- ja kehitystyöt tarjotaan asiakkaalle yhden kanavan kautta.

Järjestelmän muuttamiselle tai isommalle päivittämiselle ei ollut tässä yhteydessä tarvetta, mutta sen aiemmin toteutettu käyttäjähallinta ei tukenut uusinta teknologiaa. Tästä syystä käyttäjähallinta toteutettiin nyt Azure AD:ta kevyemmällä Forms-autentikoinnilla, jossa käyttäjät tunnistetaan kryptattua, tunnukset ja salasanat sisältävää tietokantataulua vasten.

Kustannustehokkaasti tähän päivään

Ikääntynyt on-premise -ympäristö saatiin korvattua edullisemmalla, skaalautuvalla pilvialustalla.

Järjestelmä itsessään toimii kuten ennenkin, mutta Valtiokonttorille ei koitunut alustasta erillisiä hankintakuluja. Ylläpitovastuun kantaa CGI, joka hallinnoi sekä alustaa että järjestelmää yhden palvelukanavan kautta.

SaaS:in hyödyntäminen valtiosektorilla on hyvä ennakkotapaus, joka toivottavasti rohkaisee julkista toimialaa laajentamaan pilvipalveluiden käyttöä entisestään.

Miksi CGI?

CGI kartoittaa liiketoimintasovellukset, ympäristön ja näiden riippuvuussuhteet luoden parhaan mahdollisen alustan hallittuun pilveen siirtymiseen. Tarjoamme täsmälliseen pilveistystarpeeseen sopivia palvelukokonaisuuksia aina arvioinneista käytännön toteutukseen. Lue lisää pilvipalveluistamme osoitteessa https://www.cgi.fi/fi/pilvipalvelut.