Miltä näyttävät hyvinvointialueiden tulevat 100 päivää?

Hyvinvointialueet ovat aloittaneet toimintansa 1.1.2023. CGI on vahvasti mukana turvaamassa uuden sote-Suomen häiriötöntä ja turvallista alkutaivalta tulevienkin kuukausien aikana. Tavoitteemme on yhteinen: tuottaa vaikuttavampaa palvelua asiakkaille ja potilaille, kustannustehokkaasti ja henkilöstön hyvinvointia kehittämällä.  

Olemme koostaneet valmiita palveluja ja ratkaisuja, joilla hyvinvointialueet saavat lisävauhtia toimintansa kiihdyttämiseen. Kanssamme yhtenäistät toimintaa ja otat nopeatkin kehitysaskeleet.

Tutustu tarjoamaan ja ota yhteyttä oheisella lomakkeella, jos haluat kuulla lisää siitä, miten voimme auttaa hyvinvointialuettasi tulevien kuukausien aikana ja sen jälkeen.

"Käsillä oleva muutos on suuri ja vaativa. Lähtötilanteet eri puolilla Suomea ovat hyvin erilaiset. Siksi olemme jatkossakin varautuneet seuraamaan tilannetta ja reagoimaan nopeasti, jos yllätyksiä ilmenee. Kehotankin olemaan meihin yhteydessä kaikissa tilanteissa, joissa suinkin voimme olla avuksi."

Matti Häkkinen
sote- ja julkishallinnon palvelujen johtaja, CGI Suomi

OMNI360-asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudet toiminnallisuudet hyvinvointialueille

Tavoitteena tiedolla johdettu hyvinvointialue, dataan pohjautuvaa päätöksentekoa

 • Tietojohtaminen, data ja analytiikka: Tukea tietoperustaiseen päätöksentekoon hyvinvointialueen alkuvaiheessa. Useassa eri paikassa hajallaan olevat tiedot yhdistetään samaan dashboardiin. Hyvinvointialueen johto saa helposti ja nopeasti tilannekuvan hyvinvointialueen avainluvuista niin toiminnan, talouden kuin henkilöstön osalta. Lue lisää tietojohtamisesta.
 • Prosessimuotoilu: Datalla informoitua ketterää palvelukehitystä. Prosessilouhinnan avulla tunnistetaan keskeiset ongelmat, joihin kohdistetaan asiakaslähtöistä palvelumuotoilua. Tulokset validoidaan kokeilujen avulla. Lue lisää prosessimuotoilusta
 • Hyperautomaatio: Kattaa ratkaisuja ja palveluja, joilla hyvinvointialueen toimintoja kehitetään läpinäkyviksi, itseohjautuviksi ja automaattisiksi. Kehittäminen aloitetaan usein prosessimuotoilulla ja prosessianalytiikalla (esim. prosessilouhinta), joiden kautta ymmärrämme kuinka organisaatio toimii ja kuinka toimintaa voi uudistaa ja parantaa. Sovelluskehityksen, integraation, datan ja automaation avulla luomme uutta tehokkuutta ja erinomaista asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä. Lue lisää hyperautomaatiosta.
 • Ohjelmistorobotiikka, prosessiautomaatio ja prosessilouhinta: Tuotetaan helppokäyttöisinä palveluina, jotka kattavat kaiken osaamisen ja teknologian, joita tietotyön automaatiossa ja ohjauksessa tarvitaan. Toteutus tehdään tietoturvallisesti, joustavasti ja aihealueen johtaviin teknologioihin pohjautuen. Asiakkaamme hyötyvät tuotteistettujen palvelujen kustannustehokkuudesta, laadusta, nopeasta käyttöönotosta ja joustavuudesta. Hyvinvointialueiden kannattaa arvioida toimintatapoja ja prosesseja tehokkuus- ja tuottavuusnäkökulmista ja hyödyntää automaatiota merkittävien tehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi. Lue lisää ohjelmistorobotiikasta.

OMNI360-asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudet toiminnallisuudet hyvinvointialueille

 • Hyvinvointialuetasoiset tietojen konversiot terveydenhuollossa (hoidolliset + hallinnolliset): helpottavat käyttöönottoja, parantavat potilasturvallisuutta siirtymävaiheessa (manuaaliset virheet vähenevät) ja säästävät kustannuksia manuaalisen työn vähemisen kautta
 • Alueellinen kertomuksen selaus: tiedot saataville hyvinvointialuetasoisesti, eli käyttäjä saa potilaan kertomustekstitiedot yhteen näkymään oman organisaation tietovarastosta, alueen muista OMNI360 Kertomus -järjestelmistä ja potilastiedon arkistosta
 • Alueellinen lääkitys terveydenhuollon osalta kehittyy, kun tiedot tulevat saataville hyvinvointialuetasoisesti: Käyttäjä näkee, minkä järjestelmän piirissä potilas on viimeksi ollut hoidossa ja pystyy muutamalla klikkauksella siirtämään lääkemääräykset rajapintoja pitkin toisesta järjestelmästä omaan järjestelmään. Ei salapoliisityötä tuoreimman lääkityksen etsimisessä eri lähteistä tai manuaalista muuttuneiden lääkemääräysten kirjaamista. 
 • Uuden asiakastietolain edellyttämät muutokset (Kanta-informointi ja luovutuslupa tiedoille) hyvinvointialuetasoisesti: toiminnallisuus mahdollistaa uuden Kanta-infon/luovutusluvan tekemisen ja sitä kautta yksinkertaistaa nykyisiä Kantaan liittyviä infoja ja tiedon näkymistä hyvinvointialuekohtaisesti sekä alueiden välillä.

Lue lisää OMNI360-palvelualustasta, joka koostuu joukosta helppokäyttöisiä sekä modulaarisia työkaluja sote-palvelujen tuotantoon.

OMNI360-asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudet toiminnallisuudet hyvinvointialueille
Muut uudet ja tehokkaat sote-IT-ratkaisut hyvinvointialueille

Muut uudet ja tehokkaat sote-IT-ratkaisut hyvinvointialueille

 • Tiedonjakopilvipalvelu: 1) Potilas- ja asiakastietojärjestelmien arkistointi nopealla aikataululla niin, että lähdejärjestelmät ajetaan alas ja siirretään vanhat potilastiedot Kantaan joko osittain tai kokonaan. 2) Alueella olevien useiden kuva-arkistoratkaisujen konsolidointi, ylimääräisten lisenssien osalta järjestelmien alasajo ja sisällön siirto OMNI360 Tiedonjakopilveen. 3) OMNI360 Tiedonjakopilveä voi käyttää myös operatiiviseen tiedon jakamiseen ja keskitettyyn tallentamiseen koko hyvinvointialueella ml. kuvien haku kansallisesta kuva-aineistojen arkistosta. Lue lisää OMNI360 Tiedonjakopilvestä.
 • OMNI Raha -sovitin: Asiakaslaskutusta ja maksukattoa voidaan keskitetysti ja ketterän helposti seurata yhdestä paikasta, vaikka hyvinvointialueella olisi monia eri järjestelmiä käytössä. Yhtenäiset asiakaslaskut, ei turhaa laskuttamista tai hyvityslaskuja. Muutoksia lähde- ja kohdejärjestelmiin ei juurikaan tarvita. Lue lisää OMNI360 Rahasta.
 • Gemini Valvomo -raportointi tukee päätöksentekoa hoitologistiikassa ja välinehuollossa, ottaen huomioon hyvinvointialueen eri yksiköt sekä hyvinvointialueen rakenteelliset erot. Raportoinnissa pystytään hyödyntämään eri lähteistä tulevia tietoja ja vertaamaan niitä omaan toimintaan, kuten kuinka hyvinvointialueen sisällä väestön ikärakenne vaikuttaa eri yksiköiden toimintaan. Gemini Valvomo -raportoinnin kautta saatu laadukas tieto luo paremmat edellytykset suunnitella toimintaa hyvinvointialueilla, säästäen kustannuksia ja mahdollistaen kohdennetumman palvelunluonnin alueen asiakkaille. Lue lisää Gemini-välinehuollosta.
 • Hyvinvointialueen lääkehuollon toiminnanohjauksen kokonaisratkaisu, Marela-raportointi, kehittyy visuaalisempaan suuntaan. Lue lisää Marela-toiminnanohjausjärjestelmästä

Varmista toimiva palkanmaksu ja sujuvat HR-prosessit

Hyvinvointialueiden käynnistyessä on tunnistettu tarve varmistaa toiminnan sujuvuus ja selkeys. Sekä uudet että vanhat roolit ja hyvinvointialueeseen liitettyjen toimintojen ja alueiden erilaiset toimintatavat hakevat muutoksessa muotoaan. Autamme asiakkaitamme prosessien yhtenäistämisessä ja tehostamisessa valittujen ja tärkeimpien käyttäjäpolkujen osalta.

Hyvinvointialueilla tulevat näkyviksi myös organisaatioiden kyky ja mahdolliset puutteet toimia uusien, valittujen toimintatapojen ja vastuiden mukaan. Laatimalla organisaation osaamiskartoituksen ja kehityssuunnitelman tuemme hyvinvointialueita ongelmanratkaisussa, koordinoinnissa ja asioiden selvittelyssä.

Monipuoliseen kokemukseen ja osaamiseen perustuvaa, faktapohjaista ja konkreettista tukea tarvitaan organisaation toiminnan kehittämiseksi ja muutoksen johtamiseksi haastavissa toimintaympäristöissä. Tarjoamalla jatkuvaa muutoshankkeen tukea ehkäisemme hyvinvointialueen järjestelmien ja toiminnan kriisiytymistä.

Terveydenhuollon ammattilaiset katsovat tablettia

Työvoimanhallinnan 100 päivää

 • Ohjelmistoavusteinen ja automatisoitu työvuorosuunnittelu
 • Työkalujen kehittämistarpeiden ja
  -toimenpiteiden arviointi
 

Henkilöstöhallinnon 100 päivää

 • Onboarding-esimäärittely järjestelmien käyttöönottoa varten
 • Työkalujen kehittämistarpeiden ja
  -toimenpiteiden arviointi
 

Palkkahallinnon 100 päivää

 • Manuaalisten rutiinitehtävien automaatiopotentiaalin tunnistaminen
 • Työkalujen kehittämistarpeiden ja
  -toimenpiteiden arviointi
 

Muutosjohtaminen ja henkilöstökonsultointi

 • Kriisiviestinnän tuki
 • Tehostettu tuki käyttöönoton yhteydessä
 • Toiminnan vakiinnuttamisen tuki
 • Prosessien sujuvoittaminen
 

Tuki tuoteratkaisujen käyttöön

 • Tehostettu sovellustuki
 • Palvelupäällikköpalvelu ja lisäarvoon tähtäävä palvelun kehittäminen
 

Koulutukset

 

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää juuri teidän hyvinvointialueen tarpeista!