Primary tabs

Koko välinekierto saadaan Geminin avulla hallintaan

Gemini kattaa välineiden kierron hallinnan koko elinkaaren ajan ja tarjoaa reaaliaikaisen läpinäkyvyyden  välineiden tilasta esim. leikkaussalien henkilöstölle. Geminin avulla mahdollistetaan täydellinen jäljitettävyys hoitotoimenpiteille käytetyistä välineistä koko välinekierron osalta. Näin parannetaan potilasturvallisuutta sekä tehostetaan prosesseja. Välineiden vaihekuittaukset voidaan tehdä myös automaattista tunnistusta hyödyntäen.

Gemini pystyy hyödyntämään kaikki standardeihin perustuvat instrumenttien merkinnät ja tarjoaa ratkaisut, joiden avulla kaikki instrumentit saadaan yksilöllisen seurannan piiriin. 

Välinehuollon laitteiden prosessitiedot saadaan Geminin avulla hallintaan

Geminissä on joustava rajapinta välinehuollon laiteliittymiä varten. Liittymä voidaan sovittaa erilaisille laitteille ja Geminiin on kirjastoitu jo noin 100 laitteen tiedot. Gemini näyttää prosessin tiedot käyttäjälle havainnollisesti ajon hyväksymisen yhteydessä ja  ajojen prosessitiedot yhdistyvät näin laitteessa huollettavien välineiden / välinepakkausten tietoihin. Tiedot arkistoidaan Geminiin ja näin vältetään turhat paperitulosteet.

Välinehuolto kuvituskuva

Geminin avulla mahdollistetaan toimiva ja kustannustehokas alueellinen ratkaisu

Geminin edistyksellinen tietokantarakenne ja toimintalogiikka mahdollistaa joustavan toiminnan laajentumisen. Suurien välinehuoltokeskuksien ja pienempien välinehuoltoyksiköiden sekä välineitä käyttävien Sote-yksiköiden yhteistoiminta mahdollistuu Geminin avulla ja tarjoaa mahdollisuuden tehokkaaseen toimintaan.

Reaaliaikainen havainnollinen tieto mahdollistaa toiminnan ohjaamisen ja oikeat päätökset

Reaaliaikainen kattava raportointi on myös oleellinen osa toimivaa välinehuoltotoimintaa ja välinekierron hallintaa. Geminin raportointiratkaisuna toimiva Valvomo tarjoaa kattavan tietomäärän lisäksi tilannekuvat ja hälytykset, jotka mahdollistavat hyvän pohjan  potilasturvallisuuteen, toiminnan ohjaamisen ja päätöksentekoon.

 

    Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

    Elina Kivimäki
    050 487 6661
    elina.kivimaki@cgi.com