Koko välinekierto hallintaan Gemini Välinehuollon avulla

Gemini kattaa välineiden kierron hallinnan koko elinkaaren ajan ja tarjoaa reaaliaikaisen läpinäkyvyyden välineiden tilasta esim. leikkaussalien henkilöstölle. Geminin avulla mahdollistetaan täydellinen jäljitettävyys hoitotoimenpiteille käytetyistä välineistä koko välinekierron osalta.  

Gemini pystyy hyödyntämään kaikki standardeihin perustuvat instrumenttien merkinnät ja tarjoaa ratkaisut, joiden avulla kaikki instrumentit saadaan yksilöllisen seurannan piiriin. Välineiden vaihekuittaukset voidaan tehdä myös automaattista tunnistusta hyödyntäen.

Geminiä käytetään muun muassa Sairaala Novan välinehuollossa. Katso tästä heidän videonsa välinehuollon toiminnasta.

 

 

Gemini Välinehuollon avulla parannetaan potilasturvallisuutta sekä tehostetaan prosesseja.

 

 

 

 

Geminissä on joustava rajapinta välinehuollon laiteliittymiä varten

Geminissä on joustava rajapinta välinehuollon laiteliittymiä varten

Liittymä voidaan sovittaa erilaisille laitteille ja Geminiin on kirjastoitu jo noin 100 laitteen tiedot. Gemini näyttää prosessin tiedot käyttäjälle havainnollisesti ajon hyväksymisen yhteydessä ja  ajojen prosessitiedot yhdistyvät näin laitteessa huollettavien välineiden / välinepakkausten tietoihin. Tiedot arkistoidaan Geminiin ja näin vältetään turhat paperitulosteet.

Gemini on käytössä jo useissa Suomen välinehuoltokeskuksissa

Reaaliaikainen ja havainnollinen tieto mahdollistaa toiminnan ohjaamisen ja oikeat päätökset

Reaaliaikainen kattava raportointi on myös oleellinen osa toimivaa välinehuoltotoimintaa ja välinekierron hallintaa. Geminin raportointiratkaisuna toimiva Valvomo tarjoaa kattavan tietomäärän lisäksi tilannekuvat ja hälytykset, jotka mahdollistavat hyvän pohjan  potilasturvallisuuteen, toiminnan ohjaamisen ja päätöksentekoon.

Gemini mahdollistaa alueelliset ratkaisut

Geminin avulla mahdollistetaan toimiva ja kustannustehokas alueellinen ratkaisu

Geminin edistyksellinen tietokantarakenne ja toimintalogiikka mahdollistavat joustavan toiminnan laajentumisen. Suurien välinehuoltokeskuksien ja pienempien välinehuoltoyksiköiden sekä välineitä käyttävien sote-yksiköiden yhteistoiminta onnistuu Geminin avulla, ja ratkaisu tarjoaa mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen.

Elina Kivimäki
050 487 6661
elina.kivimaki@cgi.com