Sairaala Novan välinehuollossa tehdään vuosittain noin 400 000 suoritetta, eli huolletaan noin 1000 instrumenttia tai kokonaista leikkauskorillista päivässä. Sen välinehuollossa on käytetty välineiden huoltoon ja käytön hallintaan kehitettyä Gemini-järjestelmää jo yli 15 vuotta. Nyt hyvinvointialueen ensimmäisen ja toisen toimintavuoden aikana järjestelmän käyttö tulee laajenemaan vaiheittain kaikkiin hyvinvointialueen välinehuoltoihin. Laajentumisen myötä tieto tulee liikkumaan hyvinvointialueella saumattomasti ja ammattilaiset saavat yhtenäiset työ- ja toimintaohjeet sekä uusia työkaluja oman työnsä laadun varmistamiseen ja kustannustehokkaaseen työskentelyyn.

Potilasturvallisuus paranee ja prosessit tehostuvat

Välineiden ja instrumenttien prosessin seuranta ja jäljitettävyys on tärkeä osa potilasturvallisuutta. Toimenpiteitä tekevät yksiköt, kuten esimerkiksi leikkausosasto, poliklinikat ja suun terveydenhuolto, lähettävät käytössä olleet instrumentit välinehuoltoon huollettavaksi toiminnanohjausjärjestelmä Geminin kautta. Yksi yhteinen järjestelmä takaa tiedon hyvän liikkuvuuden koko hyvinvointialueen alueella.

“Gemini-toiminnanohjausjärjestelmä pitää huolen siitä, että kaikki välinehuollon tieto on seurattavissa, jäljitettävissä sekä raportoitavissa”, kertoo Keski-Suomen hyvinvointialueen välinehuollon ja lääkintätekniikan palvelujohtaja Hanna Peltola. “Potilasturvallisuus on kaiken keskiössä. Välinehuollon toimintaa ohjaavat potilasturvallisuuteen pohjautuvat lait, määräykset ja standardit, jotka edellyttävät lujaa ammattialan osaamista ja tuntemusta kaikilla välinehuollon organisaatiotasoilla”.

Gemini-toiminnanohjausjärjestelmä pitää huolen siitä, että kaikki välinehuollon tieto on seurattavissa, jäljitettävissä sekä raportoitavissa

Kattava raportointi tapahtuu Gemini Valvomon kautta, joka sisältää muun muassa toiminnan laatua ja tehokkuutta mallintavat tilannekuvat ja potilasturvallisuutta parantavat hälytykset. Prosessien tehokkuutta ja volyymeja on mahdollista seurata reaaliaikaisesti. “Näihin meillä ei aiemmin ollut tarkkaa näkyvyyttä. Jatkossa voimme seurata ja ohjata kasvavaa toimintaa reaaliaikaisesti ja johtaa toimintaa prosessin eri vaiheissa oikeaan tietoon perustuen sekä reagoida poikkeamiin nopeammin. Voimme hyödyntää raportointia toimintojen tehostamisessa”, Peltola jatkaa.

Laajennus tulee palvelemaan myös hyvinvointialueen välinehuollon ammattilaisia, kun aiemmin yksin tai hyvin pienissä tiimeissä työskennelleet ammattilaiset saavat jatkossa suuremman samaa ammattialaa edustavan työyhteisön ja yhteisen järjestelmän. Kaikki saavat myös paremmat mahdollisuudet laajentaa ammatillista osaamistaan ja kehittää omaa työtään koulutusten tai esimerkiksi työkierron avulla. Toimintojen yhtenäisyys auttaa myös esimerkiksi työntekijöiden siirtyessä eri yksiköiden välillä.

Turvallinen siirtymä yhteiseen ratkaisuun

Vaiheittainen siirtymä ja huolellinen valmistelu takaavat turvallisen siirtymän yhteiseen järjestelmään. Gemini skaalautuu joustavasti laajempaan käyttöön ja Geminin valmiit ratkaisut toimivat myös pienemmissä hyvinvointialueen yksiköissä.

”Saavutimme yhteisen näkemyksen järjestelmän laajentumisen käyttöönottotavasta varsin nopeasti ja saimme erinomaista tukea CGI:n konsulteilta. Heillä on vahva kokemus ja osaaminen välinehuollon toiminnoista ja prosesseista. Yhteinen matka lähtötilanteesta toteutukseen sujui helposti ja joustavasti”, kiittelee Peltola.

“Olemme rakentaneet Gemini-järjestelmän modulaarisesti, joten se on helposti laajennettavissa koko hyvinvointialueen kattavaksi. Gemini mahdollistaa joustavan integroitumisen eri järjestelmien välillä ja muun muassa myös laskutustietojen siirtämisen taloushallinnon järjestelmään”, kertoo CGI:llä ratkaisusta vastaava Jukka-Pekka Jokiaho. “Viimeisin välinehuollon ammattialaa koskeva tieto tulee käyttöömme aktiivisten verkostojemme kautta. CGI panostaa vahvasti myös tekoälyyn ja se tulee näkymään jatkossa myös Gemini-järjestelmässä välinehuoltajien työtä helpottamassa”, Jokiaho summaa tulevaisuuden näkymiä.

Kiinnostuitko?

Lue lisää Geministä tästä >>