Kun sote-uudistus astuu voimaan, parhaimmillaan h-hetkeä ei edes huomata

Sote-uudistusta on valmisteltu jo pitkään ja sen edetessä vaaditaan ripeää tahtia Suomen historian suurimmassa organisaatiojärjestelyssä. Suurelle osalle henkilöstöä muutos tarkoittaa sitä, että heidän työnantajansa muuttuu ja sopeutuminen uusiin organisaatiorakenteisiin sekä kulttuurien yhteensulautumiseen alkaa.

Viimeistään nyt on syytä lähteä valmistautumaan uuteen

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän johtaja Marjukka Mannisen mukaan tärkeää on, että palkat juoksevat ja ihmiset ovat työpaikoillaan työvuoroissaan ensimmäisestä muutospäivästä alkaen. Onnistumisen mittariksi Manninen määrittelee sen, ettei muutospäivää edes huomaa.

Tämä tarkoittaa, että IT-järjestelmien ja työkalujen on oltava kunnossa ja toimintavarmoja. Näin johto voi keskittyä uuden haltuunottoon ja onnistuneeseen muutokseen. Modernissa organisaatiossa pitää automatisoida kaikki mitä voidaan ja hyödyntää lisäksi tekoälyä. Varsinkin tiedolla johtamisen pitää olla kunnossa. Oleellista on suunnata rajalliset resurssit asioihin, jotka ovat vaikuttavia.

Kohti osaamisperusteista työvuorosuunnitelmaa

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän talous- ja henkilöstöjohtaja Mikko Weissenfelt luettelee onnistumisen edellytyksiä: selkeät ja kevyet prosessit, fiksu järjestelmien tekninen toteutus, käytännön tekemisen helppous sekä aikataulujen ja talousarvion realistisuus.

Avainroolissa ovat esimiehet ja hyvä viestintä. Perinteinen HRM eli koko palvelusuhteen elinkaareen liittyvät asiat pitää olla esimiehillä hyvin hallussa. Tämän lisäksi modernit ratkaisut, tehostaminen ja ennakoiva HR puskevat yhä vahvemmin esiin. Henkilöstön osallistaminen on merkittävä osa menestyksekästä siirtosuunnittelua. Jo nyt on havaittu, että mitä aktiivisempi ote henkilöstöllä on, sitä valmiimpi se on työskentelemään erityyppisten osaamisvaatimusten tehtävissä. Tämä luo edellytyksiä ennakoivaan henkilöstöjohtamiseen ja mahdollistaa sen, että työkykyasiat ja työn kuormittavuuteen liittyvät seikat tulevat paremmin huomioiduiksi.

"Strateginen tahtotila hyvinvointialueilla pitäisi olla se, että asiantuntijoiden erityisosaamista kyetään jalkauttamaan laveammin. Toimintalähtöinen työvuorosuunnittelu perustuu osaamisen määrittelyyn", Weissenfelt sanoo. Fiksu osaamisperusteinen työvuorosuunnittelu on tulevaisuuden juttu. Se mahdollistaa paljon asioita, mutta ei ota keneltäkään mitään pois.

CGI:n asiantuntijoiden vinkit 

  • Koska kyse on hyvin henkilövaltaisesta toiminnasta, HR-järjestelmät ovat siinä keskeisessä asemassa. Tapani Karttusen mukaan sote-uudistuksen fokus on ihmisten hallinnassa, motivoinnissa ja työskentelyn tehostamisessa. CGI:n toimintavarmat ja riskittömät HR-ratkaisut toimivat johtamisen tukena ja tukevat viemään muutoksen jouhevasti läpi. 
  • Elina Jyväsjärvi muistuttaa, että CGI:n työvuorosuunnitteluun liittyviin ratkaisuihin kuuluu koneoppimiseen ja tekoälyyn liittyvää älykkyyttä ja optimointialgoritmeja. Lisäksi analytiikkaratkaisut ja ennakoiva analytiikka tekevät vahvasti tuloaan. Jo nyt voidaan ennakoida työn tarvetta hyödyntämällä olemassa olevaa dataa, ja suunnitella työvuoroja sen mukaan.
  • Hyvinvointialueen järjestelmien valmistelussa on Harri Johanssonin mukaan syytä varmistaa eri organisaatioiden henkilöstöhallinnon prosessien yhteensopivuus. Organisaation tarpeiden ja uuden hyvinvointialueen toimintamallien mukaisesti mallinnetut prosessit ohjaavat myös järjestelmävalintoja ja ehkäisevät virheinvestointeja ja liian myöhään tunnistettuja kehitystarpeita. Tällä varmistetaan palvelujen tuottaminen oikeassa paikassa, oikea-aikaisesti ja kustannustehokkaasti. 

---

Artikkeli pohjautuu CGI:n webinaariin, jossa käsiteltiin sote-uudistuksesta ja työn murroksesta selviytymistä voittajana maaliin. Lataa ja katso webinaaritallenne.