Mitä väliä on datan laadulla

Datan laadulla tiedetään olevan suoria vaikutuksia yritysten kannattavuudelle, asiakastyytyväisyydelle ja uusiutumiskyvylle, kirjoittaa asiantuntijamme Sanni Seppälä.

Data-driven alkaa sanalla DATA

Digitaalisessa muodossa olevan datan määrä kasvaa eksponentiaalisesti, lähes tuplaantuen vuosittain. Kaiken kukkuraksi vain murto-osa tämän päivän datasta on kyetty analysoimaan. Onko tarpeen suhtautua data-asioihin vakavasti?

Dynaaminen tietomalli vie kohti ihmiskeskeistä sotea

Kun eri tavoin, eri paikoissa ja eri aikoina asiakkaista tai potilaista kerätyt tiedot kiinnitetään sosiaaliturvatunnukseen, ne on mahdollista yhdistää yhteen, dynaamiseen sote-tietomalliin. Sen avulla voidaan muun muassa kohdentaa ennaltaehkäisevää toimintaa...

Tuomo Pursiainen
Tuomo Pursiainen

Hyperautomaation lyhyt historia

2020-09-16

Hyperautomaatio on noussut puheenaiheeksi ohjelmistorobotiikan ja älykkään automaation rinnalla. Tuomo pursiainen avaa blogissa hyperautomaation luontevaa kehityspolkua.

Tiina Heiskanen
Tiina Heiskanen

Siilojen purkutalkoot työkyvyn tueksi

2020-08-26

Tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi, jossa kaikki voivat tehdä työtä omien voimavarojensa mukaan. Pelkkää utopiaa vai voisiko se olla lähempänä todellisuutta jo tällä vuosikymmenellä? Yksi askel kohti tavoitetta on eri järjestelmien välisten...

Vili Huhta-Koivisto
Vili Huhta-Koivisto

Työkyvyttömyysriskin tunnistaminen koneoppimisen avulla

2020-04-28

Uusi neuroverkkoihin pohjautuva koneoppimismalli ennakoi työkykyriskiä työterveyskäyntien potilasteksteistä. Etuna perinteisiin ratkaisuihin on, että mallin pystyy siirtämään helpommin uuteen ympäristöön ja hyödyntämään työterveyspalveluita tarjoavien tahojen välillä.

Antti Mansikka
Antti Mansikka

Aluesuunnittelun horisontissa näkyy datan hyödyntämistä

2020-02-10

Aluesuunnittelu eli kaavoitus on jatkuva ja monimutkainen kehittämisprosessi. Hallinnon tehtävä on johtaa aluekehittämistä sovittamalla yhteen eri tahojen asettamia tavoitteita ja huomioimalla toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Suomessa kaavoitus on pysynyt pääpiirteissään samanlaisena...