Dynaaminen tietomalli vie kohti ihmiskeskeistä sotea

Kun eri tavoin, eri paikoissa ja eri aikoina asiakkaista tai potilaista kerätyt tiedot kiinnitetään sosiaaliturvatunnukseen, ne on mahdollista yhdistää yhteen, dynaamiseen sote-tietomalliin. Sen avulla voidaan muun muassa kohdentaa ennaltaehkäisevää toimintaa...

Hyperautomaation lyhyt historia

Hyperautomaatio on noussut puheenaiheeksi ohjelmistorobotiikan ja älykkään automaation rinnalla. Tuomo pursiainen avaa blogissa hyperautomaation luontevaa kehityspolkua.

Siilojen purkutalkoot työkyvyn tueksi

Tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi, jossa kaikki voivat tehdä työtä omien voimavarojensa mukaan. Pelkkää utopiaa vai voisiko se olla lähempänä todellisuutta jo tällä vuosikymmenellä? Yksi askel kohti tavoitetta on eri järjestelmien välisten...

Vili Huhta-Koivisto
Vili Huhta-Koivisto

Työkyvyttömyysriskin tunnistaminen koneoppimisen avulla

2020-04-28

Uusi neuroverkkoihin pohjautuva koneoppimismalli ennakoi työkykyriskiä työterveyskäyntien potilasteksteistä. Etuna perinteisiin ratkaisuihin on, että mallin pystyy siirtämään helpommin uuteen ympäristöön ja hyödyntämään työterveyspalveluita tarjoavien tahojen välillä.

Antti Mansikka
Antti Mansikka

Aluesuunnittelun horisontissa näkyy datan hyödyntämistä

2020-02-10

Aluesuunnittelu eli kaavoitus on jatkuva ja monimutkainen kehittämisprosessi. Hallinnon tehtävä on johtaa aluekehittämistä sovittamalla yhteen eri tahojen asettamia tavoitteita ja huomioimalla toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Suomessa kaavoitus on pysynyt pääpiirteissään samanlaisena...

CGI:n asiantuntija
CGI:n asiantuntija

Videoanalytiikka: ostaja varokoon!

2019-12-31

Olet ehkä nähnyt yhden tai useamman videoanalytiikkaratkaisun ja olet nyt vakuuttunut siitä, että videoanalytiikka voi tuoda liiketoiminnallesi uutta arvoa ratkaisemalla määrittelemäsi ongelma. Mutta mistä aloittaa?

Piia Hiukka
Piia Kallioinen

Tietojärjestelmään haudatun aarteen metsästys

2019-12-16

Omat tietojärjestelmät ovat yrityksen tärkein voimavara. Hyödyntämällä niissä lepäävää tietoa voidaan tunnistaa vaikkapa erilaisia trendejä ostokäyttäytymisessä tai kausiluontoisia kuormituksia toiminnanohjauksessa. Miten