CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Suuressa energiamurroksessa korostuu paine digitalisoida, vähentää hiilidioksidipäästöjä ja lisätä vihreää energiantuotantoa. Tämä edellyttää investointeja uuteen teknologiaan, uusiin liiketoimintamalleihin sekä infrastruktuurin päivittämiseen.

 

Energia-alan ykköstrendiksi on noussut vaikuttavuutensa perusteella hiilineutraalisuus ja kestävä kehitys, joka tulee näyttelemään suurta roolia tulevina vuosina.

Suomen sähkömarkkinoilla korostuvat myös regulaatioon liittyvät seikat, jotka kytkeytyvät datahubiin eli sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä -hankkeeseen.

CGI:n Voice of Our Clients -tutkimuksessa energia-alan muina trendeinä ja liiketoiminnan prioriteetteina näyttäytyivät kyberturvallisuus, asiakasrajapinnan digitalisaatio sekä investointien ja toimintojen optimointi. Muiden energiasektoreiden panostaessa erityisesti hiilineutraaliuuteen ja asiakaskokemuksen parantamiseen, keskittyvät öljy- ja kaasuala kulujen vähentämiseen ja toiminnan tehostamiseen.

 

Edelläkävijät ulkoistavat ja käyttävät pilvipalveluita

Vuonna 2021 energiatoimialan yritykset edistyivät digitaalisten strategioiden käyttöönotossa ja niiden jalkauttamisessa. Tutkimukseen vastanneista energia-alan johtajista 21 prosenttia kertoi yrityksen digitaalisen strategian tuottavan tuloksia. Tämä on 11 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena.

Yhteensä 35 prosenttia johtajista piti digitaalisen strategian jalkauttamisen haasteena vanhoja legacy-järjestelmiä.

Energia-alan digitaaliset edelläkävijäyritykset hyödyntävät entistä enemmän pilvipalveluja ja muita ulkoistettuja IT-palveluja. Niiden osalta kasvua edelliseen vuoteen on tapahtunut 38 prosenttia.

Lisäksi IT:n ja liiketoiminnan prioriteetit ovat näissä yrityksessä entistä paremmin linjassa ja niiden välinen innovaatioyhteistyö on lisääntynyt. Edelläkävijät myös huomioivat muita toimijoita paremmin tietoturvan ja operoivat turvallisessa IT-ympäristössä.

 

Investointeja luvassa dataan ja analytiikkaan

Energiasektorilla data ja ennakoiva analytiikka ovat yksi tärkeimmistä prioriteeteista ja investointikohteista seuraavan kolmen vuoden aikana.

Korkealle sijoittuvat myös: 

Sen sijaan päällimmäisenä haasteena on koko ajan uudistuva ja monimutkainen lainsäädäntö.

CGI:n Voice of Our Clients -tutkimuksen tulokset kertovat, että kestävä kehitys nähdään energia-alalla tulevaisuuden menestyksen avaimena. Tätä suuntausta tukevat ESG-asioiden (Enviroment, Social and Governance) painoarvon ja niihin liittyvien käytäntöjen nousujohteinen kehitys kaikissa organisaatioissa.

Digitalisaation ja kyberturvallisuuden edistäminen sekä pilvipalveluiden hyödyntäminen ovat myös merkittäviä ajureita tiellä kohti uudenlaisia energiamarkkinoita.

 

CGI:n Voice of Our Clients -keskusteluissa CGIläiset tapaavat vuosittain eri toimialojen johtajia ympäri maailmaa saadakseen kuulla heidän näkemyksensä niistä trendeistä, jotka vaikuttavat heidän organisaatioihinsa ja toimialoihinsa. Vuonna 2021 näitä keskusteluja käytiin lähes 1 700 kappaletta ja ne jakautuvat tasaisesti liiketoiminta- (46%) ja IT-johtajien (54%) välillä. Näitä keskusteluja analysoimalla CGI on tuottanut raportin, joka tiivistää eri toimialojen trendit ja painopisteet sekä antaa suosituksia digitaalisen matkan nopeuttamiseen.

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.