Kaikki IT-tukipalvelut onnistuneen asiakaskokemuksen luomiseen ajasta ja paikasta riippumatta

IT-tukipalvelut (Digital Workplace Services) tarjoavat monikanavaiset työkalut Service Deskiin sekä päätelaitepalveluihin. Luotettava, turvallinen ja kustannustehokas IT-tuki yritykselle mahdollistaa keskittymisen oman liiketoiminnan pyörittämiseen ja kehittämiseen eri tilanteissa. Organisaation tarpeet ja tavoitteet edellä toteutetaan kokonaisvaltainen IT-tuki organisaatiolle, joka tukee päivittäisissä IT-haasteissa.

 

Deux personnes au téléphone
420 000
kontaktointia vuodessa

 

70 000
Päätelaitetta
 

 

Rakennamme yhteistyön nojautuen organisaatiosi liiketoiminnan tarpeisiin ja tavoitteisiin

Valitse organisaatiollesi sopiva IT-tuen kokonaisuus palveluna toimitettavaksi - yksittäisestä palvelukokonaisuudesta laajamittaiseen käyttäjäkokemukseen. Palvelut skaalautuvat liiketoiminnan tarpeiden mukaan ja eri toiminnot pelaavat hyvin yhteen.

Service Desk

Palveluita ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä, tarjoten tuen IT-ongelmiin henkilökohtaisesti tai automatisoidusti usealla kielellä.

Digitaalisten loppukäyttäjäpalveluiden Service Desk 

Hektisen työelämän ohella arjen IT-ongelmat haastavat työntekijöiden oman työn tekemistä. Service Desk –palvelu on keskitetty kontaktipiste, jossa asiantuntijat ja digitaaliset ympäristöt palvelevat käyttäjiä tukemalla ja ratkomalla tietoteknisiä ongelmia paikasta ja ajasta riippumatta. Nykyaikainen käyttäjätukipalveluiden Service Desk antaa riittävän ja vahvan tuen toiminnan jatkuvuudelle.

OSS-Lähituki

Tukipyyntöjen ratkaisu ei aina onnistu etänä, silloin on mahdollisuus hyödyntää lähitukipalveluita. Toteutamme asiakkaan tarpeiden mukaisen ratkaisun hyödyntämällä digitalisaatiota, itsepalveluautomaatiota sekä asiantuntijoita. Lähituki voi toimia hybridinä Service Deskin kanssa, jolloin tukipalvelut ovat entistä joustavampia ja reagoivat eri tilanteisiin nopeammin.

Liiketoimintasovellusten neuvonta

Onko tukipyyntöjen painotus liiketoimintasovelluksissa? Liiketoimintasovellusten neuvonta sisältää loppukäyttäjäpalvelut ja antaa samalla tukea sekä ratkaisuja liiketoimintasovelluksiin. Kaikki Service Desk palvelut yhdeltä luukulta.

Käyttövaltuushallinta

Käyttäjätietojen hallinta on monille haastavaa. Keskitetty käyttövaltuushallinta –palvelu tuo varmuutta henkilötietojen hallintaan. Keskitetyllä käyttövaltuushallinnalla mahdollistetaan loppukäyttäjien tietoturvallinen ja tehokas työskentely. Parhaimmillaan varmistetaan tietoturvan toteutuminen ilman loppukäyttäjälle näkyviä prosesseja, hidasteita tai viiveitä. Käyttövaltuushallinnan asiantuntijoiden avulla perinteisen käyttövaltuushallinta voidaan laajentaa käsittämään kaikki tarpeet yleisistä oikeuksista ja pääsyistä aina sovelluskohtaisiin oikeuksiin.

ITSM ja Automaatio

Nosta organisaation käyttäjätukipalvelut uudelle tasolle. ITSM-järjestelmäpalvelut tarjoavat hallintaa, kehitystä, ylläpitoa, konsultointia sekä koulutusta. Kokonaisvaltainen palvelu tarjoaa samalla tehokkaita automaatioratkaisuja, jotka helpottavat ja nopeuttavat tuen saatavuutta. ITSM-järjestelmäpalveluita voidaan tehostaa myös erilaisilla yhteydenottokanavilla kuten virtuaaliagenteilla.

ITSM järjestelmän automaatioilla ja prosessien kehityksellä voidaan mahdollistaa loppukäyttäjille vaivaton ja nopea palvelukokemus, jossa esimerkiksi tietoa vailla oleva loppukäyttäjä saa tarvitsemansa tiedon välittömästi tietämysartikkeileista. Virtuaaliagenteilla ja chatbot ratkaisuilla loppukäyttäjää voidaan palvella toistuvissa rutiineissa, joita täydentää Service Desk asiantuntijat ohjaamalla tukitapahtumaa taustalla. Loppukäyttäjällä on myös aina vaihtoehtona Service Desk asiantuntijan kanssa asiointi suoraan. ITSM järjestelmien integraatioilla voidaan rakentaa palvelukokonaisuuksia, jotka kattavat useat eri järjestelmät ja tukitahot yhdeksi kokonaisuudeksi, jossa tiedonkulku on saumatonta.

Digitaaliset päätelaitepalvelut

Kokonaisvaltainen vastuu koko laitteen elinkaaren ajan kustannustehokkaasti, vastaten päätelaiteympäristön tietoturvasta ja käytettävyydestä.

Moderni päätelaitehallinta

Varmista ensiluokkainen käytettävyys, tuottavuus ja käyttäjäkokema ajasta ja paikasta riippumatta. CGI Päätelaitehallintaratkaisulla ja siihen yhdistetyn analytiikan avulla saavutetaan kokonaisvaltainen näkymä työasemaympäristön terveydentilaan ja mahdollisiin ongelmatilanteisiin voidaan puuttua ennen kuin ne näkyvät käyttäjille. Tietoturva on huomioitu palvelussa sekä laitteiden että käyttäjien osalta ja sen toimivuus varmistetaan vakiomuotoisten toimintamallien avulla.

Päätelaitteiden elinkaaripalvelut

Valmis prosessi ja työkalut alkaen tilausportaalista aina siihen saakka, kunnes laite on tietoturvallisesti poistettu ja vaihdettu elinkaarisuunnitelman mukaisesti uuteen. Tähän sisältyy itsepalvelu-valmius laitteen käyttöönotolle, tarpeen mukaan laitteen esiasennus ja automaattisesti ajan tasalla oleva laiterekisteri. CGI omistaa ja asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöi palvelukokonaisuuden valittujen kumppanien kanssa. Kokonaisuus on aina kustannustehokas laitteiden elinkaaren optimoimiseksi.

Virtuaalityöasemapalvelut - VDI

Mahdollista sujuva ja turvallinen työnteko miltä tahansa laitteelta palvelimen kautta, josta tarjotaan henkilökohtainen tai jaettu virtuaalinen työasema ohjelmistoineen. Kun yhteys virtuaaliseen työasemaan on laadukkaasti toteutettu, on käyttäjäkokemus yhtä hyvä tai parempi kuin perinteisellä käyttäjän paikallisella työasemalla. Ratkaisulla voidaan saavuttaa merkittäviä etuja esimerkiksi etätyössä tai muutostilanteissa, kuten yritysosto tai uusien liiketoimintamallien luominen asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa.