eFaktura – Den gröna fakturan direkt till dina kunders internetbank

eFaktura är en tjänst som innebär att företag skickar sina fakturor eller kontoutdrag digitalt direkt till sina mottagares internetbanker. I internetbanken presenteras fakturan/kontoutdraget och kan även godkännas för betalning. Därmed är eFaktura en helt elektronisk faktura som ersätter den vanliga pappersfakturan.

Som nyhet kan nu också företag och enskilda firmor ta emot och betala eFaktura via banken!

eFaktura i siffror

  • Fler än 3 miljoner mottagare i internetbankerna.
  • Under 2015 skickades 108 miljoner eFakturor.

eFaktura möjliggör att sända elektroniska fakturor och kontoutdrag till internetbanker. Tjänsten erbjuder förutom distribution även hanteringen av anmälningar och avanmälningar samt lagring av den elektroniska fakturan.

För att sända eFakturor måste internetbankskunder anmäla sig för eFaktura. Detta görs i internetbanken genom en länkning till en anmälningssida som kan administreras av CGI.

CGI är en certifierad teknisk distributör, CTD, som därmed får kommunicera med internetbankerna enligt eFakturabolagets regelverk. För att bli fakturautställare av eFaktura så behövs förutom en CTD även ett avtal med din bank för att kunna nå de mottagarbanker som deltar i eFakturakonceptet. CGI är bankoberoende så om din bank kan erbjuda eFaktura så kan CGI agera CTD.

CGI är alltså kopplingen mellan er som fakturautställare och era kunders internetbanker.

Processen för eFaktura sker i följande steg:

  • Fakturamottagare ansöker om eFaktura
  • Information om ansökan levereras till fakturautställare
  • Fakturautställare sänder fakturaunderlag till CGI
  • Bearbetning av fakturaunderlag (exempelvis PDF generering)
  • Arkivering av dokument (PDF)
  • Distribution av eFaktura

Det som händer efter eFakturan distribuerats till internetbanken:

Mottagaren får en avisering om en ny eFaktura i sin internetbank och kan länka sig till eFakturan samt betala den genom att godkänna eFakturan. Eftersom eFakturan även innehåller betalningsinformation underlättas avprickningen av genomförd betalning för betalningsmottagaren då inbetalningen kommer i tid med korrekta betaluppgifter till betalningsmottagaren.

Elektroniska fakturor lagras i CGI:s tjänst eArchive som endast nås via säker länk från internetbanken. Den säkra länken gör att när de klickar för att se sin faktura i sin internetbank så presenteras fakturan direkt som en pdf för fakturamottagaren utan att den behöva logga in och söka efter den.