Över 17 miljoner transaktioner i vår eID-tjänst varje månad

Framtiden är här och möjligheterna med att kunna identifiera någon elektroniskt är oändliga! Inloggning till en e-tjänst är kanske det första ni tänker på, att ni slipper administrera användarnamn och lösenord. Eller säkerställa att känslig information läses av rätt mottagare. Kanske ni även tänker på miljöbesparingen när ni slipper printa och skicka papper fram och tillbaks för underskrifter. Men man kan utnyttja elektronisk identifiering och signering i många andra lägen, till exempel öppna dörrar, larma på/av, starta en bil, kontrollera ålder etcetera. Det är bara fantasin som sätter gränserna!

CGI:s eID-tjänst förmedlar varje år:

 • 215 miljoner inloggningar
 • 3 miljoner underskrifter

Vad är en e-legitimation?

En e-legitimation är en elektronisk identitetshandling som kan användas för legitimering och underskrifter i elektronisk kommunikation. En e-legitimation är en ID-handling på samma sätt som ett körkort eller ID-kort, men som kan användas över Internet. BankID är den vanligaste e-legitimationen på marknaden, och är ett samarbete och gemensamt varumärke mellan flera banker.

Vad innebär CGI:s eID-tjänst?

Med CGI:s eID-tjänst kan alla företag och organisationer enkelt komma igång och använda e-legitimationer i sina e-tjänster både för inloggning och elektroniska signaturer. En anslutning till oss ger er tillgång till hela den infrastruktur som krävs för att kunna verifiera användarens BankID och andra e-legitimationer på ett mycket effektivt sätt.

Följande varianter av e-legitimationer/funktionalitet ingår i tjänsten:

 • Mobilt BankID
 • BankID på fil
 • BankID på kort
 • Telia e-legitimation på fil
 • Telia e-legitimation på kort
 • Freja eID+
 • Sweden Connect (eIDAS) – "Proxy"
 • Sweden Connect (eIDAS) – ”Väntrum”
 • SITHS
 • Steria

Egen CA

I CGI:s eID-tjänst finns möjligheten att ansluta flera extra Service Providers som gör att era användare kan federera mellan era olika e-tjänster. Det är även möjligt att använda sig av ett eget domännamn.

Läs mer om några av eID varianterna

Svensk e-legitimation

Logotypen för Svensk e-legitimation

Som utfärdare av en e-legitimation i Sverige finns möjligheten att låta Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG) granska och godkänna denna. Blir den godkänd ges den en kvalitetsstämpel som heter Svensk E-legitimation. I dagsläget är det AB Svenska Pass och Freja eID+ som har tilldelats stämpeln bland de kommersiella/publika e-legitimationerna.

Fler e-legitimationer är under granskning så inom kort kan vi nog räkna med att flera e-legitimationer har tilldelats denna stämpel.

Freja eID+

Logotypen för Freja eID

Verisec ger ut en ny e-legitimation som heter ”Freja eID”. E-legitimationen är app-baserad och innehåller två olika tillåtsnivåer där grundidentifiering kan göras via utbildad personal hos 2000 ATG-ombud runt om i Sverige.

EFOS

Siths blir Efos, bild på ett bankkort

Inera och Försäkringskassan har under en tid drivit ett samverkansprojekt kring tjänsten E-identitet för offentlig sektor, Efos, som var tänkt att ersätta både Identifieringstjänst SITHS och Försäkringskassans MCA. Men från och med den 22 januari 2019 avslutas samarbetsavtalet.

Sweden Connect (eIDAS)

eIDAS berör främst myndigheter/kommuner och beskrivs på följande sätt på DIGG:s hemsida: ”Från den 29 september 2018 är det obligatoriskt att tillåta inloggning med utländska e-legitimationer i svenska offentliga digitala tjänster. Det är tjänster som erbjuder inloggning med Mobilt BankID, BankID, Telia eller andra e-legitimationer som berörs av lagkravet. För övriga svenska digitala tjänster är inloggning med utländska e-legitimationer en frivillig möjlighet. Lagen och införandet kallas eIDAS och är en beslutad EU-förordning.”

Logotypen för Sweden Connect

För de kunder som önskar kunna autentisera och logga in utländska användare i sina system har CGI en proxy-lösning för detta i eID-tjänsten. Önskar man istället bara välkomna användaren och meddela att det tyvärr inte finns någonting som användaren kan ta del av eller utföra i e-tjänsten har vi även en lösning för detta (det så kallade ”Väntrummet”).

Förordningen ställer även krav på hur elektroniska underskrifter ska göras. Mer om detta finns att läsa på DIGG:s hemsida.

Nya utfärdare av e-legitimation i Sverige

Följande utfärdare har eller kommer inom kort att lanseras på den svenska marknaden och fler är på väg. CGI:s ambition för eID-tjänsten är att kunna erbjuda stöd för alla e-legitimationer som når statlig legitimitet i Sverige. Det innebär att vi i dagsläget för en nära dialog med nedanstående utgivare och har förhoppningar om att snart kunna återkomma med ytterligare information om när de kan bli tillgängliga för våra kunder i eID-tjänsten.

AB Svenska Pass

Logotypen för Svenska Pass

AB Svenska Pass är en ny e-legitimation på den svenska marknaden. E-legitimationen ligger på de fysiska identitetskort som ges ut av Skatteverket och har fått kvalitetsstämpeln ”Svensk elegitimation” av Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG).

Varje månad har drygt halva Sveriges befolkning loggat in eller signerat med BankID eller annan e-legitimation via CGI:s eID-tjänst.

Hur kommer jag igång?

Aldrig har det varit så enkelt för både stora och små företag och organisationer att börja använda BankID och andra e-legitimationer. Teknisk anslutning till eID-tjänsten sker antingen via den internationella standarden SAML 2.0 eller via en enkel webbservice SOAP API som kallas GRP (General Relying Party).


Kontakta oss för att komma igång med eID-tjänsten.