Biobank

Media center

De danska regionerna har inrättat en nationell dansk biobank för att förbättra behandlingen av coronapatienter. Banken går under namnet Bio- och Genome Bank, Danmark (RBGB) och syftet är att stödja utvecklingen av nya behandlingar genom att samla in data från...