POL är ett system som ger stöd för både löne- och personalhanteringen. Det används av företag och organisationer av vitt skilda slag och storlek. Med POL kan integrationen och gränsytorna mellan affärssystem och ekonomisystem från exempelvis SAP, Oracle och Microsoft fungera med full automatik och bästa möjliga tillförlitlighet. Som en integrerad del i tjänsteutbudet kring POL ingår omfattande kundsupport och olika leveransalternativ, exempelvis abonnerade molntjänster. POL används av cirka 100 kunder främst inom industri, bygg, handel, teknik och olika tjänstebranscher i Sverige. Inom CGI i Sverige arbetar cirka 50 medarbetare med POL.

Läs mer

POL kundwebb

Kundwebb (kräver inloggning)