Ett arkiv i sin enklaste form är en process som säkrar åtkomst till kvalitetssäkrad information över relevant tidsspann. Tjänsten är redo för att hantera data med väldigt höga säkerhetskrav, kryptering av data och kontinuerliga sårbarhetsanalyser av infrastruktur är standard.

Fördelarna med arkivlösning som tjänst

Enkel tillgång till information har ofta en avgörande betydelse för verksamheten i en organisation. Det förutsätter att handlingar och dokument finns arkiverade på ett fungerande sätt. Lagar om arkivering berör i stort sett alla organisationer. Trots det är elektronisk arkivering ett eftersatt och ibland förbisett område.

Bristfälligt fungerande arkiv leder till en rad problem, som till exempel godtycklig åtkomst, bristande sekretess, höga driftskostnader och bortslösad tid. Att hantera och underhålla ett elektroniskt arkiv kräver specialistkompetens. Därför väljer allt fler organisationer att köpa arkivfunktionen som tjänst, vare sig det gäller det elektroniska arkivet eller pappersarkivet.

  • Antal kunder: cirka 100 st.
  • Antal slutkunder: fler än 1 miljon st.
  • Antal arkiverade dokument: cirka 1,1 miljard st.

eArchive - Allt du behöver ingår

CGI:s lösning för digital arkivering av dokument och filer heter eArchive. Det är en flexibel funktionstjänst som ger dig större driftssäkerhet och skalbarhet jämfört med om du själv administrerar din arkivlösning. Dessutom slipper du investera i applikationer, servrar, datahallar, säkerhetslösningar, drift och support.

När du outsourcar din arkivering med eArchive ingår allt, från första dokumentet. eArchive kan integreras med dina affärssystem och befintliga dokumentflöden för automatisk arkivering. Dina dokument lagras med hög säkerhet och tillförlitlighet så länge som det behövs. För dokument med extra höga säkerhetskrav kan vi även erbjuda ett arkiv där all data är krypterad vilket passar bra för känsliga uppgifter som kreditkortsnummer, personuppgifter och motsvarande uppgifter.

Du betalar bara för de dokument som arkiveras och under den tid som de arkiveras.

Obegränsat arkivutrymme

Alla dokument som arkiveras i tjänsten eArchive lagras i CGI:s kapacitetstjänst (SAN). Det innebär att alla dokument alltid finns tillgängliga och att lagringsutrymmet aldrig tar slut. Du bestämmer själv när dokumenten ska gallras och du kan även ha alternativa gallringsregler för olika arkiv.

Enkelt att söka och hitta

Innehållet i ett arkiv måste vara sökbart och enkelt att hitta i. Med eArchive kan du definiera vilka nyckelbegrepp som varje dokument ska indexeras utifrån. De arkiverade dokumenten är alltid tillgängliga online för återsökning och presentation för den som har rätt behörighet. För återsökning används antingen vårt webgränssnitt eller så integreras arkivet sömlöst med ert befintliga verksamhetssystem via vår web service.

Hanterar stora mängder data

Tjänsten eArchive är byggd för att klara mycket stora volymer och dokumentflöden. Du kan dra nytta av styrkan i en stor och stabil arkivlösning utan att behöva betala för mer utrymme än vad du använder.

Fördelar för dig

  • En trygg, stark och långsiktig helhetsleverantör. Vi arkiverade data för vår första kund redan 1996.
  • Rapport- och analysverktyg gör det möjligt att använda och inkludera arkiverad information (BI).
  • En säker, lång- och kortsiktig lösning för arkivering av alla kritiska informationstillgångar.
  • Informationsbehandling i en trygg och redundant infrastruktur.
  • Kan enkelt integreras med våra tjänster för skanning, utskrift och andra in- och utdatatjänster. 

Exempel på användningsområden

Fakturor, verifikationer, order, kontrakt, rapporter, lönebesked, leveransdokument med mera.

Några exempel på dokumenttyper vi stödjer: PDF, AFP, Word, Excel, Linedata, Bitmap, CALS, DICOM, GIF, JPEG, Microsoft dok., Lotus dok., PCX, PDF/A, PNG, RTF, ASCII text och TIFF.