Valtio

Tietopankki

expert-marianna-saarinen
Marianna Saarinen

Tiedonhallinnan hyödyt syntyvät kokonaisvaltaisesta kehittämisestä

16.12.2020 CGI Client Global Insights -tutkimuksen osoittamat valtionhallinnon trendit – kyberturvallisuus, budjetointi, oikeellisuus sekä ketterä kehittäminen pilvipalveluineen – edellyttävät osaavaa tiedonhallintaa. Pelisäännöt on valtion puolesta kirjoitettu ja suunta on oikea. Nyt tärkeintä on se, kuinka hyvin kokonaisuutta pystytään hallitsemaan.

expert-marianna-saarinen
Marianna Saarinen

Suomi digitalisoituu ihminen edellä: Pilvipalvelut kehityksen ajureina

26.11.2020 Tuore CGI Client Global Insights -tutkimus osoittaa digitaalisten kansalaispalvelujen kehittämisen valtionhallinnon ykköstrendiksi myös Suomessa. Avain onnistumiseen on pilvipalvelujen ketterä kehittäminen

Business Finlandissa oli huomattu, että niin kustannussyistä kuin kehitystoiminnan optimoinninkin kannalta oli tullut aika siirtyä perinteisestä palvelinkeskusmallista pilveen. Business Finland päätyi toteuttamaan teknisen palvelumallin yhdessä CGI:n kanssa CloudOps-metodologian mukaisesti.

Valtorissa oli tunnistettu tarve modernille data-alustalle, johon voidaan yhdistää dataa eri lähteistä ja hyödyntää sitä tehokkaasti esimerkiksi erilaisiin raportointitarpeisiin. ”Data Hub Design Sprint oli tehokas ja ketterä lähtö data-alustamme kehityshankkeelle. Nyt kun käyttötapaukset ja tavoitearkkitehtuuri on tarkennettu, on meidän helpompaa...

Suomen metsäkeskus on saanut tehostettua sovelluskehitystään merkittävästi siirryttyään käyttämään ketterää, SAFe®-viitekehykseen pohjautuvaa toimintamallia. Tulevaisuudessa tämä näkyy asiakkaille uusina, toimivampina asiointijärjestelminä. CGI on tukenut Metsäkeskusta toimintatavan merkittävässä muutoksessa.

Kolme ratkaisevaa tekijää, jotka julkisen ja yksityisen sektorin johtajien on huomioitava selviytyäkseen COVID-19-pandemian aiheuttamista merkittävistä taloudellisista, markkinoiden ja liiketoiminnan muutoksista.

Palvelualojen työttömyyskassan pääjärjestelmiin kuuluu CGI:n Essi-asianhallinta, jolla ohjataan hakemusten käsittelijöiden työtä. CGI:n asianhallintaa käytetään Suomen suurimmissa työttömyyskassoissa. Ratkaisun avulla hoidetaan yhteensä yli miljoonan suomalaisen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan liittyvä asianhallinta.