Valtio

Tietopankki

Business Finlandissa oli huomattu, että niin kustannussyistä kuin kehitystoiminnan optimoinninkin kannalta oli tullut aika siirtyä perinteisestä palvelinkeskusmallista pilveen. Business Finland päätyi toteuttamaan teknisen palvelumallin yhdessä CGI:n kanssa CloudOps-metodologian mukaisesti.

Valtorissa oli tunnistettu tarve modernille data-alustalle, johon voidaan yhdistää dataa eri lähteistä ja hyödyntää sitä tehokkaasti esimerkiksi erilaisiin raportointitarpeisiin. ”Data Hub Design Sprint oli tehokas ja ketterä lähtö data-alustamme kehityshankkeelle. Nyt kun käyttötapaukset ja tavoitearkkitehtuuri on tarkennettu, on meidän helpompaa...

Suomen metsäkeskus on saanut tehostettua sovelluskehitystään merkittävästi siirryttyään käyttämään ketterää, SAFe®-viitekehykseen pohjautuvaa toimintamallia. Tulevaisuudessa tämä näkyy asiakkaille uusina, toimivampina asiointijärjestelminä. CGI on tukenut Metsäkeskusta toimintatavan merkittävässä muutoksessa.

Palvelualojen työttömyyskassan pääjärjestelmiin kuuluu CGI:n Essi-asianhallinta, jolla ohjataan hakemusten käsittelijöiden työtä. CGI:n asianhallintaa käytetään Suomen suurimmissa työttömyyskassoissa. Ratkaisun avulla hoidetaan yhteensä yli miljoonan suomalaisen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan liittyvä asianhallinta.

Kansaneläkelaitos, Kela prosessoi miljoonia kansalaisten lähettämiä hakemuksia ja liitteitä vuodessa. CGI Data Capture –ratkaisu tekee paperihakemusten digitoinnin, automaattisen tulkinnan ja tunnistamisen prosessista kevyen, helpon ja skaalautuvan. Tekoälyyn pohjautuva tunnistuspalvelu analysoi yleisimmin käytettyjen liitteiden tekstisisällön tunnistusmalleja hyödyntäen.

CGI toteutti yhdessä asiakkaan kanssa talous- ja velkaneuvonnan tietojärjestelmän, jonka avulla pyritään ehkäisemään velkaantumista ja auttamaan velkaantuneita tähänastista tehokkaammin.

CGI:n ohjelmistorobotiikan osaamisen avulla Postin palvelukeskukselle toteutettiin neljässä kuukaudessa paitsi onnistuneet ensisovellukset, myös oikeat lähtökohdat toiminnan itsenäiseen kehittämiseen.

Kansalaisen ja viranomaisen väliseltä kommunikoinnilta ja asioinnilta odotetaan vaivattomuutta ja tehokkuutta yhä enemmän. Oikeushallinnon sähköiset asioinnin palvelut parantavat asiakkaan palvelukokemusta ja tehostavat asioiden käsittelyä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla toteutetussa esiselvityshankkeessa visioitiin valtionavustusten käsittelyn asiakaslähtöistä toimintamallia palvelumuotoilun avulla. Tutustu esiselvityksen tuloksiin tarkemmin referenssistä.