Digitaalinen transformaatio

Resource center

Kuva Sami Sulkosta
Sami Sulkko

Toisenlaisia ratkaisuja kuntien ja hyvinvointialueiden säästösavottaan

26.02.2024 Julkisen velan ja julkisen talouden alijäämän kehitys pyörii otsikoissa. Kunnat ja hyvinvointialueet ovat pian vaikeuksissa, mikäli isoja muutoksia ei tehdä. Perinteisten pakkoratkaisujen vaihtoehdoksi pitäisi nostaa toiminnan tehostaminen ja digitalisaation hyödyntäminen nykyistä paremmin.

Palkeet on valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus, joka tuottaa keskitettyjä palveluita valtionhallinnon virastoille, laitoksille ja rahastoille – loppukäyttäjinään yhteensä noin 80 000 valtion palveluksessa olevaa virkamiestä. CGI:n rakentama Kieku-tietojärjestelmä on yksi osa Palkeiden palvelukokonaisuutta. Palkeet perustettiin vuonna 2010 valtion talous-...

Autoteollisuuden monipuolinen palveluntarjoaja Valmet Automotive on uudistanut sanomanvälityksen EDI-järjestelmänsä vastatakseen paremmin alan muuttuviin tarpeisiin. Samalla tiedonsiirtoon liittyvää tekemistä siirrettiin CGI:lle.

Riikka Suurmaa
Riikka Suurmaa

Pura vanhojen järjestelmien kirous ja tee säästöjä ulkoistetulla arkistointipalvelulla

24.10.2023 Käytöstä poistuvat järjestelmät eli niin sanotut legacy-ratkaisut aiheuttavat haasteita sekä liiketoiminnalle että yritysten IT-osastoille. Mikäli legacy-järjestelmiä on kymmeniä tai jopa satoja, ylläpitäminen on kallista ja aikaa vievää. CGI:n kehittämä arkistointipalvelukonsepti varmistaa tietojen saatavuuden kustannustehokkaasti.

Lajittelu sekä kierrätys kiinnostavat tänä päivänä yhä enemmän. Perämeren Jätehuollon tarpeena oli digitalisoida hallinnon toimintoja ja helpottaa työtä arjessa nykyaikaisilla järjestelmillä. Yllättävä välityspalvelun päättyminen aikaisemman toimittajan kanssa johti koko järjestelmän modernisointiin.

Turun kaupunki tarkastelee parhaillaan, miten digipalveluita tulisi jatkossa kehittää. Turun strategisena tavoitteena on, että palvelut ovat moderneja, älykkäitä ja suurin osa digitaalisesti saatavilla. Tukea digipalveluiden kehittämiseen saatiin CGI:n digipalvelukartoituksesta. Turussa, kuten monessa muussakin kaupungissa, digipalveluita on tähän saakka kehitetty eri...

Kuva Nina Salmenkaidasta
Nina Salmenkaita

Kilauta konsultille ajoissa

28.09.2022 Suomessa työelämän palveluksessa tiedetään olevan reilu 10 000 henkilöä erilaisissa konsultoinnin tehtävissä. Suurimman osan tehtävät liittyvät tietojärjestelmiin ja sovelluksiin. Loput ovat rutinoituneita projektipäällikköjä, valmentajia, kouluttajia, fasilitointikyvykkäitä asiantuntijoita – yhteisenä nimityksenä taitaa olla käytännössä todennettu kyky ratkoa ongelmia, joita erityisesti tietotyössä...