Terveydenhuollossa asiakkaiden hoito- ja palvelupolut yhtenäistyvät ja vaatimukset ammattilaisten työkaluja kohtaan kiristyvät. Niin uudistuva lainsäädäntö kuin asiakkaiden ja ammattilaisten muuttuvat tarpeet vaikuttavat toimintaan. Me olemme valmiina auttamaan - vuosikymmenten toimialakokemuksella. Tehtävämme on helpottaa ammattilaisten arkea työkaluilla, jotka ovat helppoja ja nopeita käyttää. Modulaarisella ja avoimella teknologialla turvaamme ratkaisujen edullisuuden ja toimivuuden kaikissa ympäristöissä.

 

Perusterveydenhuolto on suomalaisen kansanterveyden selkäranka. Toiminnalle on tyypillistä jatkuva aikapaine ja asiakkaan akuutti avun tarve. OMNI360 tekee mm. vastaanotto-, osasto- ja kotihoidosta sujuvaa. Se tarjoaa esimerkiksi erikoissairaanhoidon kanssa jaetun potilaskertomuksen, jonka avulla asiakkaan kokonaistilanne on helppo ja nopea hahmottaa.

Erikoissairaanhoito edellyttää valmiuksia tuottaa vaativaa hoitoa turvallisesti ja kustannustehokkaasti. OMNI360:n kehittämisessä olemme hyödyntäneet pitkää yhteistyötä yliopistollisten keskussairaaloiden kanssa. Jaetut potilaskertomukset helpottavat hoitotyötä ja parantavat potilasturvallisuutta myös erikoissairaanhoidossa. Lisäksi kokonaisuuteen on kytkettävissä lukuisia osamoduuleja sairaalan toiminnan tukemiseen – kliinisistä tutkimuksista asiakasvirtojen hallintaan sekä erilaisiin hallinto- ja ohjaustehtäviin. 

.