Primary tabs

Tehtävämme on helpottaa ammattilaisten arkea työkaluilla, jotka ovat helppoja ja nopeita käyttää. 

Modulaarisella ja avoimella teknologialla turvaamme ratkaisujen edullisuuden ja toimivuuden kaikissa ympäristöissä. Yhteistyössä suomalaisten terveydenhuollon toimijoiden kanssa, kliinikoiden asiantuntemusta hyödyntäen uudistamme asiakas- ja potilastietojärjestelmämme osaksi OMNI360-palvelualustaa. Uuden sukupolven OMNI360 tarjoaa parhaat työkalut kaikille terveydenhuollon osa-alueille.

omni360-hoitaja-ikääntynyt
omni360-mies-ja-laakari

 

Perusterveydenhuolto on suomalaisen kansanterveyden selkäranka. Toiminnalle on tyypillistä jatkuva aikapaine ja asiakkaan akuutti avun tarve. OMNI360 tekee mm. vastaanotto-, osasto- ja kotihoidosta sujuvaa. Se tarjoaa esimerkiksi erikoissairaanhoidon kanssa jaetun potilaskertomuksen, jonka avulla asiakkaan kokonaistilanne on helppo ja nopea hahmottaa.

 

Erikoissairaanhoito edellyttää valmiuksia tuottaa vaativaa hoitoa turvallisesti ja kustannustehokkaasti. OMNI360:n kehittämisessä olemme hyödyntäneet pitkää yhteistyötä yliopistollisten keskussairaaloiden kanssa. Jaetut potilaskertomukset helpottavat hoitotyötä ja parantavat potilasturvallisuutta myös erikoissairaanhoidossa. Lisäksi kokonaisuuteen on kytkettävissä lukuisia osamoduuleja sairaalan toiminnan tukemiseen – kliinisistä tutkimuksista asiakasvirtojen hallintaan sekä erilaisiin hallinto- ja ohjaustehtäviin.

omni360-hoitaja-mobiili
omni360- vastaanotto

 

Työterveyshuolto kantaa suuren vastuun suomalaisten jokapäiväisestä hyvinvoinnista ja terveysriskien ennaltaehkäisystä. Palvelutuotannossa korostuvat ennakointi, yhteistyö ja liiketaloudelliset vaatimukset. Softmedic on laajalti käytetty järjestelmämme työterveyspalvelujen tuottamiseen. Kehitämme sitä asiakastarpeiden mukaan, samalla kun vaiheittain uudistamme sitä OMNI360 -toiminnallisuuksin.

 

Sosiaalipalvelut tulevat integroitumaan terveydenhuollon palveluketjuihin jatkuvasti tiiviimmin. Tämä on huomioitu myös OMNI360:n kehittämisessä. Lue lisää

omni360-sosiaalipalvelut