Tehtävämme on helpottaa ammattilaisten arkea työkaluilla, jotka ovat helppoja ja nopeita käyttää. Modulaarisella ja avoimella teknologialla turvaamme ratkaisujen edullisuuden ja toimivuuden kaikissa ympäristöissä.

Sote-Suomessa sosiaalipalvelut nivoutuvat yhteen terveydenhuollon palveluketjujen kanssa, mutta säilyttävät erityispiirteensä. Tunnemme ja huomioimme kaikki palvelutehtävät sekä kansalliset prosessit.

Palvelutehtävät
  • Lapsiperheiden palvelut
  • Työikäisten palvelut
  • Iäkkäiden palvelut
  • Lastensuojelu
  • Vammaispalvelut
  • Päihdehuolto
  • Perheoikeudelliset palvelut
 

 

ProConsona muuttuu vaiheittain kohti uuden sukupolven OMNI360 Sosiaalipalveluita

ProConsona on ollut pitkään yksi Suomen käytetyimmistä sosiaalipalvelujen järjestelmistä. Nyt uudistamme sitä vaiheittain. Tuomme käyttöön OMNI360-palvelualustaan kehittämiämme sosiaalipalvelujen toiminnallisuuksia. Ne kattavat kaikki yleis- ja erityispalvelujen järjestämisen tarpeet vireilletulosta palvelutuotannon seurantaan ja arviointiin. 

OMNI360 Sosiaalipalvelut