Kotimainen innovaatio auttaa Järvenpäätä optimoimaan kaupungin kotihoitoa.

Järvenpään kaupunki on tänä vuonna ottanut kotihoidossa käyttöön Kotihoito Mukana -järjestelmän optimointiratkaisun, CGI:n suomalaisen innovaation, joka automatisoi mobiilityönohjauksen.

”Optimointi on vapauttanut työaikaa etenkin suunnittelusta ja siirtymisistä. Aikaa on saatu lisää tärkeimpään eli hoitotyöhön. Samalla asiakastyytyväisyys on kasvanut ja työssä viihdytään entistä paremmin”, sanoo Järvenpään kaupungin koti- ja erityisasumisen johtaja Johanna Sinkkonen.

Kaupungin kotihoitotyössä on noin 330 asiakasta ja käyntejä 600 vuorokaudessa. Sinkkosen mukaan välitöntä työaikaa on lähes 60 prosenttia kokonaistyöajasta, joillakin alueilla jopa 70 prosenttia.

”Hyvä työn suunnittelu ja organisointi yhdistettynä Mukana-optimoinnin tuomiin apuvälineisiin ovat olleet tässä tukena. Kaupunki on saanut merkittäviä säästöjä viime vuosien aikana. Optimointi on vapauttanut henkilöstöresursseja huomattavasti ja vähentänyt inhimillisen erehtymisen mahdollisuutta.”

Teknologia tulee hoiva-alalle

Järvenpäässä ikääntyminen on alueen muita kuntia voimakkaampaa, vaikka kaupunki vetää väkeä ja perheitä ja sijaitsee lähellä Helsinkiä.

”Meillä on vuosia etsitty hoivapalveluverkosta ratkaisuja siihen, että ikäihmiset pysyisivät terveinä, hyvinvoivina ja omatoimisina mahdollisimman pitkään. Samalla on kehitetty kustannustehokkuutta ja palvelujen oikeanlaista kohdentumista”, Sinkkonen sanoo.

Kaupunki on ennakkoluulottomasti pyrkinyt madaltamaan ikääntyvien kynnystä ottaa uutta teknologiaa käyttöön.

Järvenpää on Sinkkosen mielestä ollut digitalisaatiossa edelläkävijä moneen muuhun kaupunkiin nähden. Esimerkkejä tästä ovat hyvinvointiteknologian lainaamo, josta kuntalaiset voivat lainata laitteita kotiin kokeiltavaksi sekä tablettien ja älypuhelinten vertaistukiohjaajat, jotka opastavat ja rohkaisevat senioreja teknologian käyttöön.

 

Liikaa pelätään sitä, mitä teknologia vie. Enemmän pitäisi miettiä, mitä se tuo.

Johanna Sinkkonen, Järvenpään kaupunki

”Teknologia tulee hoiva-alalle. Ennen pitkää ikääntyneillä itsellään on käytössään teknologiaa, ja haluaisin varmistaa, että he uskaltavat ja osaavat sitä myös käyttää. Ei teknologia suoranaisesti ihmistä koskaan korvaa, ei ainakaan vielä tällä hetkellä saatavilla oleva teknologia. Mutta se helpottaa asioita, joita aiemmin tehtiin vähän hankalammalla tavalla.”

Järvenpäässä Mukana-ratkaisuun on yhdistetty avaimettomuus kotihoidossa, jolloin työntekijä voi aamulla lähteä kotoa suoraan käynnille ja iltapäivällä suoraan käynneiltä kotiin. Toimistoaika on vähentynyt huomattavasti, samoin kuin ajoaika ja -kilometrit.

Mukana optimoi kotikäynnit kaupungin terveydenhuollon määrittämän tärkeysjärjestyksen mukaan. Välillinen työaika on vaihtunut vuorovaikutukseksi asiakkaan kanssa.

”Kotihoito on kuin palapeli, joka rakentuu joka päivä uudelleen, kun tulee uusia asiakkaita tai nykyiset ovat kotilomilla tai sairaalassa. Henkilöstönkin pätevyydet ja poissaolot pitää huomioida. Meille on tärkeää, että asiakkaan luona käy mahdollisimman usein sama vastuuhoitaja. Järjestelmä ottaa tämän ensin huomioon, sitten se katsoo, missä asiakas asuu, ja sitten järjestää vastuuhoitajien asiakkuudet.”

Ei pelkoa

Sinkkosen mielestä digitalisaatio luo uutta ja haastaa ajattelemaan työn tekemistä tuoreilla tavoilla. Kehittämisen hyvässä kierteessä rohkeus kokeilla teknologiaa pienenee. Rakenteiden pitää kuitenkin olla kunnossa ja työ oikein organisoitua, jotta teknologia pystyy vastaamaan tarpeeseen.

”Meillä tehtiin isoja rakenteellisia uudistuksia siinä, miten työtä tehdään, ja siinä, miten työ painottuu. Kun uudistuksiin lisättiin teknologiset välineet, tuottavuutemme kasvoi merkittävästi. Samaan aikaan meillä kasvoivat myös palvelujen laatu sekä asiakkaiden ja henkilöstön tyytyväisyys. Teknologia mahdollisti meille suuren muutoksen.”

Hoiva-alalla lainsäädäntö hidastaa toisinaan teknologian käyttöönottoa. Sinkkonen toivoo rohkeutta teknologia-ajatteluun.

”Liikaa pelätään sitä, mitä teknologia vie. Enemmän pitäisi miettiä, mitä se tuo. On vaikea vielä kuvitellakaan sitä, minkälaisia mahdollisuuksia sitä kautta ­voi avautua.”

 

Webinaari: Konsultointi ja analytiikka kotihoidon kehittämisen tueksi, Case Nakkilan kotihoito

Tutustu