Rakenna organisaatiollesi sopiva IT-ympäristö

Hybridi-IT on digipalvelujen, sovellusten ja datan hallinnan strategiaa enemmän kuin vain pilviympäristön, monipilviympäristön tai konesaliympäristön rakentamista. Se käsittää organisaation koko IT-arkkitehtuurin ja voi sisältää osia eri ympäristöistä – tai jopa niitä kaikkia – ja mahdollistaa pilvipalveluille tyypillisten toimitusmallien hyödyntämisen missä tahansa IT-ympäristössä.

Kaikkea ei välttämättä ole aina järkevää tai mahdollista siirtää pilveen eikä kaikkea ole järkevää tai mahdollista jättää konesaliin, vaan jokaisen organisaation on löydettävä itselleen paras ja sopivin ratkaisu IT-ympäristön hallintaan. Hybridi-IT-ympäristöjä kannattaakin lähteä toteuttamaan arvioimalla ensin organisaatiokohtaisesti IT-ympäristön tilaa, jotta saadaan parempi ymmärrys organisaation pilvialustoista, sovelluksista ja tietojärjestelmistä.

 

Tutustu ISG-tutkimuksen tuloksiin: CGI on johtava pilvipalveluiden tarjoaja

Julkisten pilvipalvelujen käyttö Pohjoismaissa on kasvussa, kun yritykset hakevat ketteriä, pilvipohjaisia ratkaisuja tukemaan digitaalista transformaatiota ja kasvua, selviää Information Services Groupin (ISG) julkaisemassa uudessa ISG Provider Lens™ Public Cloud – Solutions and Services -tutkimuksessa. Tutkimuksessa CGI sijoittuu johtavaksi palveluntarjoajaksi kahdella julkisten pilvipalvelujen osa-alueella.

 

Lue lisää

Investointien optimointi järkevästi pilvi- ja konesalisiirtojen välillä

Organisaatioiden tavoitteena on useimmiten kasvun ja digitalisaation mahdollistaminen löytämällä kustannustehokkaita ja säästöä tuottavia vaihtoehtoja. Kun organisaatio on valinnut Hybridi-IT polkunsa, on syytä ymmärtää, missä sovelluksissa pilvisiirroissa on hyötyä ja missä taas ei.

Yhtenäinen näkymä IT-ympäristön ja palvelutuotannon laatuun

IT-ympäristössä voi olla pilvialustoja, sovelluksia ja tietojärjestelmiä, joiden osalta kokonaisvaltaista hallintaa ei tunneta. Kokonaisuuden hallinta korostuu erityisesti finanssi- ja julkishallinnonsektorin organisaatioissa, joissa lainsäädäntö ja regulaatiot vaikuttavat vahvasti toimintaan. Hybridi-IT ympäristön tarkoitus on antaa kokonaiskuva IT-ympäristön terveydentilasta ja tietoturvan hallinnasta. Se auttaa reagoimaan tuleviin poikkeamiin, optimoi kapasiteettia ja kustannuksia sekä parhaimmillaan löytää uusia mahdollisuuksia automaation hyödyntämiselle. Yhteneväisyys pilvialustojen, sovellusten ja tietojärjestelmien avulla lisäävät myös ketteryyttä, muutosvalmiutta ja tuo ennen kaikkea läpinäkyvyyttä dataan ja prosesseihin.

Liiketoiminnan tarpeisiin reagointi nopeammin ketterän sovelluskehityksen avulla

IT-ympäristö on kriittinen osa organisaation toimintaa ja ympäristön palvelutuotannon varmistaminen eri tilanteissa on tärkeää liiketoiminnan jatkuvuuden kannalta. Yllättävissäkin markkinamuutosten tilanteissa on olennaista, että liiketoiminta voi keskittyä oman toiminnan kannalta kriittisiin elementteihin taustajärjestelmien ja palveluiden pyöriessä saumattomasti taustalla.  

 

Une personne en train de regarder le paysage