Hybridi-IT:n hallintapalvelun avulla voit ohjata IT-palvelutuotantoasi pois siilomaisesta palvelutuotantorakenteesta. Palvelu muodostuu yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, jossa yhdistyvät haluamasi yksityiset tai julkiset pilvipalvelut.  Saman arkkitehtuurin avulla hallinnoit myös perinteisiä IT-järjestelmiä ja -alustoja. 

Palvelu tarjoaa yhtenäisen näkymän IT-ympäristön terveydentilaan ja tietoturvan hallintaan. Sen avulla on mahdollista optimoida kapasiteettia ja kustannuksia sekä parantaa automaatiotasoa entisestään. Yhteneväisyys eri pilvialustojen, sovellusten ja tietojärjestelmien välillä lisää sekä ketteryyttä ja muutosvalmiutta että mahdollistaa datan ja prosessien läpinäkyvyyden. 

Hybridi-IT-hallintapalvelun avulla varmistat pilvialustojen, sovellusten ja tietojärjestelmien yhtenäisen tietoturvan, ja esimerkiksi uuden palvelun käyttöönotto on helpompaa, kun hallintapalvelun avulla uudetkin palvelut noudattavat automaattisesti organisaation tiedonhallinta- ja tietoturvapolitiikkaa. 

Hyödyt IT-ympäristöstä vastaaville

IT-ympäristöstä vastaavien on helppo tarkistaa palveluiden toimivuus ja tila itsepalveluportaalista, jolloin kapasiteettia ja kustannuksia on helpompi hallita.

  • IT-ympäristön tila ja hyvinvointi
  • Kapasiteetin ja kustannusten hallinta
  • Automaation mahdollistaminen
  • Tietoturvan varmistaminen

Hyödyt sovelluskehittäjille

Sovelluskehittäjille itsepalveluportaali tarjoaa mahdollisuuden ketterään kehittämiseen ja avoimien rajapintojen hyödyntämiseen.

  • Avoimet rajapinnat
  • Automaatio läpi sovelluksen koko elinkaaren

Hyödyt liiketoiminnalle

Ketterän kehittämisen mahdollistaminen lisää organisaation muutosvalmiutta ja sopeutumista muutoksiin. Koko organisaatio hyötyy datan ja prosessien läpinäkyvyydestä.

  • Roolipohjaisuus ja tilausten hyväksyntäkierto
  • Datan ja prosessien läpinäkyvyys
  • Organisaation muutosvalmius