DevOps on ohjelmistokehityksen ja IT-toimintojen yhdistämistä edistävä lähestymistapa, joka korostaa yhteistyötä, kommunikaatiota ja automaatiota eri tiimien välillä. 

Miksi DevOps?

Nopeampi julkaisusykli. Automatisoimalla ohjelmistokehityksessä usein toistuvia tehtäviä, testaamalla ja ottamalla koodia käyttöön useammin ja valvomalla ohjelmistojen suorituskykyä reaaliaikaisesti DevOps voi auttaa organisaatioita tarjoamaan asiakkaille laadukkaita ohjelmistoja aiempaa nopeammin.

Parempi yhteistyö ja vuorovaikutus: DevOps edistää tiimien välistä yhteistyötä ja avointa vuorovaikutusta, mikä johtaa tehokkaampaan ja tuloksellisempaan työnkulkuun.

Parantunut asiakastyytyväisyys. Toimivat digitaaliset palvelut ja sovellukset kasvattavat asiakasuskollisuutta ja parantavat asiakaskokemusta.

Tehokkuus ja kustannussäästöt. Kun rutiinitehtäviä automatisoidaan DevOpsin avulla, manuaalisten prosessien ja työtehtävien kustannukset laskevat.

Kilpailuetu. Toimintaympäristö muuttuu yhä nopeammin joka toimialalla. Ketterästi DevOps-mallia hyödyntävät organisaatiot pystyvät tarttumaan digitalisaation mahdollisuuksiin muita nopeammin ja innovatiivisemmin.

Miten DevOpsia mitataan?

Mitkä ovat DevOpsin hyödyt ja miten sitä voidaan mitata? CGI:n Pilvipodissa keskustellaan aiheesta Sanoman Business Enablement Director Tiina Saloniemen kanssa. Jaksossa Tiina kertoo inspiroivasti mallista, Sanomalla pyöritetään DevOps-kokonaisuutta.

Kuuntele jakso ohesta ja tutustu myös muihin Pilvipodin jaksoihin.

CGI:n DevOps-palvelut tarjoavat kattavan valikoiman työkaluja, menetelmiä ja konsultointitapoja hallittuina palveluina

  • DevOps-käyttö luotettavalla ja sujuvalla hallinnalla
  • Jatkuvat palvelut, jotka varmistavat DevOps-menetelmällä käytettävien liiketoimintasovellusten toimivuuden
  • Ketterien arkkitehtuurien ja palvelupohjaisten alustojen käyttö osana ulkoistuspalveluja, sisältäen parhaita käytäntöjä ja malleja

Syvällisen työkalujen ketjutuksen ja toimintojen asiantuntemuksen avulla voimme hallinnoida ja käyttää DevOps-työkalupakettiin valittuja komponentteja sekä hallita ja tukea organisaatiossa jo käytössä olevia DevOps-prosesseja.

DevOps-alustapalvelut