CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

DevOps on IT-ammattilaisten keskuudessa laajalti tunnettu asia. Myös CloudOps ja Site Reliability Engineering ovat useimmille tuttuja asioita. Näiden kolmen asian suhde toisiinsa saattaa kuitenkin herättää kysymyksiä. Tässä muutama ajatus aiheesta.

DevOps

DevOpsille ei ole olemassa virallista määritelmää. DevOps on ideologia, jolla digitaalisia palveluja tuotetaan niin, että ohjelmiston kehitykseen, asennukseen, testauksen ja ylläpitoon liittyviä toimintoja automatisoidaan ja samalla poistetaan eri yksiköiden väliset siilot. 

DevOps kattaa nimensä mukaisesti sekä järjestelmien kehittämisen, että niiden operoinnin. Käytännössä keskustelu DevOpsin ympärillä pyörii paljolti niiden menetelmien ja teknologioiden ympärillä, joiden avulla kehitystä voidaan tehdä tuottavammin. Uusien ominaisuuksien saaminen tuotantoon nopeammin ja kustannustehokkaammin on tällä hetkellä DevOpsiin liittyen eniten esillä ollut näkökulma. 

Kun kehitystiimi toimii kovan aikataulupaineen alla, ylläpidon automatisointi ja kustannusten optimointi ovat valitettavan usein niitä asioita, joista tingitään. Varsin ymmärrettävästi kehitystiimin oma fokus ei ole ylläpidollisissa tai kustannuksiin liittyvissä asioissa, vaan uusien ominaisuuksien tuottamisessa. Kun autonomiset kehitystiimit ovat tuottavia ja uusia sovelluksia valmistuu kiihtyvään tahtiin. Tässä tilanteessa syntyy helposti jatkuvaa näkymätöntä teknistä velkaa.

Site Reliability Engineering

Site Reliability Engineering, tai lyhyesti SRE, on Googlen kehittämä pilvijärjestelmien hallintamalli. SRE ei ole DevOpsin kanssa kilpaileva vaihtoehto, vaan DevOpsin periaatteita noudattava konkreettinen toteutus. DevOps on varsin väljä ylätason malli ja SRE on yksi tapa toteuttaa sitä käytännössä.
SRE mallissa on kiinnitetty erityisesti huomiota sekä toimintamallin, että järjestelmien skaalautuvuuteen ja luotettavuuteen.

CloudOps

Operointiin liittyvät asiat nousevat valokeilaan siinä vaiheessa, kun DevOps menetelmät on saatu devauksen osalta onnistuneesti jalkautettua. Tässä vaiheessa havahdutaan siihen, että usein suurin osa sovellusten kustannuksista syntyy vasta sen jälkeen, kun ne on toteutettu.

CloudOpsilla tarkoitetaan DevOpsin Ops -puoleen keskittyviä käytäntöjä ja toimenpiteitä, jolla saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä yhdenmukaistamalla ja automatisoimalla pilvi-infran ja sovellusten operointi. Esimerkiksi SRE -mallissa Ops -puolen automatisointi on otettu erityisen hyvin huomioon, mikä on mahdollistanut Googlen liiketoiminnan skaalautumisen.

Blogin on kirjoittanut Matti Koljonen.

---  

Syvenny NoOpsin hyötyihin konkreettisesti tosielämän esimerkkien kautta. Lataa whitepaper nyt!

Lataa NoOps-whitepaper

 

Tutustu myös:

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.