CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

Totean suoraan: Pilvijärjestelmien ylläpidon tinkimätön tavoite tulee olla NoOps, jossa ihmisen tekemää operointia ei lainkaan tarvita. Monelle sekalaisen IT -infran kanssa painivalle CIO:lle ja IT -arkkitehdille nykyisten on-premise -järjestelmien ja pilvipalveluiden saattaminen NoOps-tasolle voi kuitenki tuntua kaukaiselta ajatukselta. Matka saattaa kieltämättä olla jokseenkin pitkä, ja juuri siksi se kannattaa aloittaa mahdollisimman pian.

Uusien pilvinatiivien sovellusten toteuttaminen ylläpitovapaiksi onnistuu pilviteknologioilla ilman isoja investointeja. Tämä kuitenkin edellyttää, että ylläpidolliset näkökulmat otetaan alusta asti huomioon. Jo tehtyjen järjestelmien modernisointi saattaa sen sijaan olla hyvinkin kallista.

Operoinnin näkökulmasta järjestelmien evoluutio voidaan jakaa kolmeen kehitysasteeseen: kokonaan ihmisten operoima, automatisoitu infrastruktuuri ja NoOps. 

On-premiseä operoidaan manuaalisesti ihmisten toimesta

On-premise -järjestelmien operoinnin kokonaisautomatisointi ei käytännössä ole mahdollista. Tiedän yrityksiä, jotka toteuttavat DevOpsia on-premisessä. Kuitenkaan merkittävistä investoinneista huolimatta automaatioastetta ei ole saatu nostettua sellaiselle tasolle, jossa DevOpsin hyödyt olisi täysimääräisesti toteutuneet. Koska on-premisen operointi tapahtuu pääosin manuaalisesti, kattavat perinteiset AM- ja IM palvelut olemassa olevat tarpeet varsin hyvin. 

On tilanteita, joissa on-premise -järjestelmiä kannattaa migratoida pilveen, mutta usein on järkevämpää hyödyntää niihin tehdyt investoinnit sellaisenaan integroimalla ne pilvipohjaiseen alustaan ja keskittämällä pilveen uusien kokonaisuuksien kehittämisen.

Pelkän infrastruktuurin automatisointi ei siten riitä nostamaan järjestelmää samalle tasolle NoOpsin kanssa.

Automatisoitu pilvi-infrastruktuuri ei maksimoi hyötyjä

IaaS -tason ratkaisu mahdollistaa infran pidemmälle viedyn automatisoinnin. Lopputulos ei kuitenkaan yleensä vastaa niitä odotuksia, joita pilvitransformaatiolle on asetettu. Esimerkiksi on kätevää, että esimerkiksi virtuaalikoneita saa luotua automaattisesti, mutta se ei ratkaise sitä, että koneella pyörivät prosessit kaatuilevat, muisti loppuu kesken, levytilat täyttyvät ja jonkun täytyy huolehtia tietoturvapäivityksistä.

Pilvessä moni asia hoituu helpommin kuin on-premisessä, mutta jos pilveä hyödynnetään samoilla menetelmillä kuin on-premiseä, ylläpidon kustannusrakenne muodostuu raskaaksi ja pilven potentiaali jää hyödyntämättä. Pelkän infrastruktuurin automatisointi ei siten riitä nostamaan järjestelmää samalle tasolle NoOpsin kanssa. 

Serverless/PaaS ja self-healing -sovellukset avaimina NoOpsiin

Pilvestä saa automaattisesti skaalautuvaa laskentakapasiteettia, levytilaa, tietokantoja, hakuindeksejä, käyttäjähallinnan, kuvantunnistuksen, puheentunnistuksen ja vaikka mitä muuta palveluna (PaaS). Näitä palveluita hyödynnettäessä ei tarvitse huolehtia palvelimista, eikä niiden ylläpidosta. Ja mikä parasta, kehitystiimien fokus on uusien ominaisuuksien kehittämisessä eikä infrastruktuurissa. 

PaaS -palveluiden avulla on mahdollista päästä NoOps-tasolle infrastruktuurin osalta. Jotta koko järjestelmä saadaan nostettua NoOpsiin, tulee myös sovellukset toteuttaa self-diagnosing ja self-healing -periaatteita noudattaen. Monitoroinnin ja korjaavien toimenpiteiden automatisointi on oleellinen osa NoOps -järjestelmää.

Mutta miksi monet yritykset eivät tällä hetkellä hyödynnä täysimääräisesti PaaS tarjoamia mahdollisuuksia, jotka ovat kuitenkin pilven parasta antia? Syy löytynee siitä, että perinteiset ylläpidon palvelumallit tuntuvat tutuilta ja turvallisilta. Etenkin kriittisten järjestelmien ylläpito rakennetaan usein ihmisten varaan, vaikka kone reagoi vikatilanteisiin ihmistä nopeammin ja luotettavammin. Tämä johtaa siihen, etteivät pilven hyödyt koskaan realisoidu täysimääräisesti.

Perinteisiä ylläpitomalleja ei tule soveltaa pilvinatiiveille ratkaisuille

Evoluutioasteiden tiedostaminen on tärkeää, koska eri kehitysvaiheessa olevien järjestelmien operointiin tarvitaan erilaiset mallit. CloudOps/NoOps soveltuu pilvinatiivien sovellusten hallintaan, mutta perinteisillä AM/IM -palveluilla on edelleen paikkansa on-premise maailmassa. Perinteisiä ylläpitomalleja ei kuitenkaan tule soveltaa pilvinatiiveille sovelluksille, sillä pilven tulevaisuus on NoOps!

Blogin on kirjoittanut Matti Koljonen.

Syvenny NoOpsin hyötyihin konkreettisesti tosielämän esimerkkien kautta. Lataa whitepaper nyt!

Lataa NoOps-whitepaper

 

 

Tutustu myös:

 

Kirjoittajasta

CGI:n blogi - kirjoituksia eri asiantuntijoilta

CGI Suomen asiantuntijat

Kirjoituksia asiantuntijoiltamme

CGI on kansainvälisesti suomalainen digitalisaatiokumppani.  Suomessa noin 3 800 asiantuntijaa konsultoivat asiakkaitamme liiketoiminnan ja ICT-ratkaisujen kehittämisessä. Tällä profiililla julkaisemme kirjoituksia CGI:n eri asiantuntijoilta.